02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 9
3/12/2023
گزارش مشروح بانک جهانی از وضعیت 10 شاخص کسب و کار در ایران 15/7/86
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اقدام به انتشار گزارش 2008 سهولت آغاز کسب و کار در ایران و 178 کشور جهان نموده است . در این گزارش به بررسی شاخصهای اقتصاد ایران خواهیم پرداخت . 
ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا واقع شده است و از لحاظ درآمد در بین کشورهای پایین تر از متوسط قرار دارد . ایران جمعیتی بالغ بر 69152538 نفر دارد و درآمد سرانه ناخالص ملی این کشور 3 هزار دلار است . 


* رتبه 135 سهولت کسب و کار در ایران بین 178 کشور 

ایران از لحاظ شاخص کلی انجام کسب و کار 2008 در رتبه 135 قرار گرفته است . ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 77 قرار دارد که نسبت به سال 2007 ، یازده رتبه نزول داشته است . از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار ، در جایگاه 164 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 6 رتبه نزول داشته است . 
ایران از از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه 141 قرار دارد که نسبت به گزارش 2007 ، دو رتبه صعود داشته است . از لحاظ ثبت داراییها به رتبه 143 رسیده که دو رتبه نسبت به سال 2007 نزول داشته است . 
این کشور از لحاظ کسب اعتبارات با شش رتبه نزول نسبت به 2007 به جایگاه 68 رسیده است . از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران بدون تغییر نسبت به سال 2007 در رتبه 158 قرار داریم . از لحاظ پرداخت مالیات با 3 رتبه نزول به رده 97 رسیده ایم . از لحاظ تجارت مرزی نیز با شش رتبه کاهش به رتبه 135 رسیده است . از لحاظ اجرای قراردادها با 3 رتبه نزول به رده 57 رسیده است و از نظر بستن و تعطیلی کسب و کار از رتبه 110 به 118 نزول داشته است . 


* آغاز کسب و کار در ایران به مجوز 8 ارگان نیاز دارد 

* 47 روزه در ایران مجوز می‌دهند‌ 

برای آغاز کسب و کار در ایران باید از 8 ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ کرد . این شاخص در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا 7/9 و در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD ، شش می باشد . اخذ مجوزهای لازم در ایران 47 روز به طول می انجامد ، در حالی که این رقم در کشورهای منطقه 5/38 روز و در کشورهای OECD حدود 9/14 روز است . هزینه آغاز کسب و کار در ایران 3/5 درصد درآمد سرانه ناخالص ملی است . این رقم در کشورهای منطقه 66 درصد و در کشورهای OECD نیز 1/5 درصد است . 


* شاخص سختی استخدام نیروی کار در ایران، 11درصد 

از لحاظ شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار ( از بین صفر تا صد ) ایران عدد 11 را کسب کرده است . این رقم در منطقه خاور میانه 8/25 و در کشورهای OECD حدود 2/25 است . از لحاظ شاخص چسبندگی و سختی ساعات کار نیز ایران امتیاز 60 را کسب کرده است . این رقم در بین کشورهای منطقه 4/42 و در کشورهای OECD حدود 2/39 است . از لحاظ شاخص چسبندگی و استحکام اشتغال ، ایران امتیاز 40 را کسب کرده و این رقم در کشورهای منطقه 1/33 و در کشورهای عضو OECD حدود 8/30 است . هزینه های غیر دستمزدی نیروی کار در ایران 23 درصد دستمزد است و این رقم در کشورهای منطقه 8/14 درصد و در کشورهای OECD حدود 7/20 درصد است . 


* ثبت دارائیها در ایران 9 خوان دارد و 36 روز زمان می‌برد 

برای ثبت داراییها و اموال در ایران بایدبه 9 سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد . این رقم در کشورهای منطقه 8/6 و در کشورهای عضو OECD حدود 9/4 است . ثبت داراییها در ایران بیش از 36 روز زمان می برد در حالی که این رقم در کشورهای منطقه 4/48 و در کشورهای OECD 28 روز است . هزینه ثبت داراییها در ایران معادل 10 درصد ارزش دارایی است و این رقم در کشورهای منطقه معادل 6/6 و در کشورهای OECD معادل 6/4 درصد است . 
برای کسب اعتبار شاخصهای متعددی وجود دارد . شاخص حقوق قانونی در ایران 5 است ( از بین صفر تا ده ) . این رقم در کشورهای منطقه 7/3 و در کشورهای OECD حدود 4/6 است . از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباری ایران امتیاز 3 را کسب کرده است و این رقم در کشورهای منطقه 6/2 و در کشورهای OECD بیش از 8/4 است . 


* شفافیت مالی در ایران ، 50درصد 

شاخص حمایت از سرمایه گذاران دارای سه بعد است : نخست شاخص شفافیت معاملات ، دوم شاخص مسئولیت پذیری و سوم شاخصی که نشانگر میزان توانایی مردم برای تحت تعقیب قرار دادن مقامهای دولتی به علت سوء مدیریت است . 
همه این شاخصها از صفر تا ده ارزش گذاری شده است . شاخص شفافیت معاملات در ایران 5 ، در کشورهای منطقه 8/5 و در کشورهای عضو OECD بیش از 4/6 است . شاخص مسئولیت پذیری در ایران 4 ، در کشورهای منطقه 7/4 و در کشورهای OECD بیش از 1/5 است . 
شاخص حمایت از سرمایه گذار در ایران 3 ، در کشورهای منطقه 7/4 و در کشورهای OECD بیش از 0/6 بوده است . 


*ایرانیها 22 نوع مالیات می پردازند 

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 22 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند . این رقم در کشورهای منطقه 1/25 و در کشورهای OECD حدود 1/15 است . برای پرداخت مالیات در ایران بیش از 292 ساعت زمان لازم است ، این رقم در کشورهای منطقه 8/236 ساعت و در کشورهای OECD بیش از 3/183 ساعت است . مالیات در ایران معادل 4/18 درصد سود است و این رقم در کشورهای منطقه معادل 7/14 و در کشورهای OECD معادل 20 درصد سود است . مالیات نیروی کار در ایران 9/25 درصد کل مالیات در یافتی است . این رقم در کشورهای منطقه 5/16 درصد و در کشورهای OECD نیز 8/22 درصد است . 


* 8 مدرک معتبر برای صادرات در ایران نیاز است 

برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 8 مدرک معتبر نیاز است . این رقم در کشورهای منطقه 1/7 و در کشورهای OECD 5/4 است . زمان صادرات در ایران بیش از 26 روز است . این رقم در کشورهای منطقه 8/24 روز و در کشورهای OECD بیش از 8/9 روز است . هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر 860 دلار است ، این رقم در کشورهای همسایه 2/992 دلار و در کشورهای OECD بیش از 905 دلار اعلام شده است . برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران به 10 مدرک و سند نیاز است . این رقم در کشورهای همسایه 8 و در کشورهای OECD ، 5 است . زمان برای واردات کالا به ایران بیش از 42 روز ، در کشورهای منطقه 7/28 و در کشورهای OECD بیش از 4/10 روز است . 
هزینه واردات در مرزهای ایران 1330 دلار به ازای هر کانترینر ، در کشورهای منطقه 9/1128 دلار و در کشورهای OECD بیش از 1/986 دلار است . 


*قراردادهای تجاری در ایران پس از طی 39 مرحله نهایی می‌شوند 

برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله وجود دارد که این رقم در کشورهای منطقه 5/43 و در کشورهای OECD بیش از 3/31 مرحله است . برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران بیش از 520 روز زمان نیاز است و این رقم در کشورهای منطقه به 699 روز و در کشورهای OECD بیش از 443 روز است . 
هزینه و زمان اعلام ورشکسنگی و تعطیلی یک فعالیت تجاری در کشورهای مختلف ، متفاوت است و این مساله بستگی به قوت و ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی تجاری دارد . زمان تعطیلی یک فعالیت تجاری و اعلام ورشکستگی در ایران بیش از 5/4 سال ، در کشورهای منطقه 7/3 و در کشورهای OECD بیش از 3/1 سال است . هزینه تعطیلی یک فعالیت تجاری در ایران معادل 9 درصد درآمد ملی سرانه ، در کشورهای منطقه معادل 9/13 و در کشورهای OECD بیش از 5/7 درصد است . 
منبع:خبرگزاری فارس

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir