02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سیستم انبارداری آنلاین بهبود

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سیستم انبارداری آنلاین بهبود به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی ناحیه مدیریتی / ناحیه کاربری به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ایمانی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ارجمندی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس اکرامی
رویدادها
تخلیص و تعیین برخی خصوصیات اگزالات اکسیداز جو
تأثیر برخی فلاونوئیدهای خالص در گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها در شرایط in vitro
گزارش یک مورد رشد قارچ آلترناریا آلترناتا در روی لنز تماسی نرم یک بیمار
میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان‌های دولتی کاشان (1381)
سیمای اپیدمیولوژیک مالاریا در استان همدان در بیست سال اخیر
بررسی مقایسه‌ای زمینه‌ها و آثار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل(1380)
اثر تجویز مکرر سیانید به رت برمقاومت قلب مجزا شده حیوان در برابر ایسکمی
استفراغ خونی بر اثر زالوگرفتگی مری
الگوی اسیدهای چرب و میزان ایزومرهای ترانس در روغن‌های هیدروژنه ( جامد ) موجود در بازار ایران (زمستان 1381)
اشتغال و ارزش افزوده
جهانی شدن اقتصاد:مبانی و شاخصها
نقش IT در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت
سوالی دارید ارسال بفرمایید
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir