02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
3/4/2023

ثروت فردا وعناصر اقتصاد شتابنده

اقتصاددان ممتاز جهانی((لسترتارو)) میگوید((کشوری ثروتمند میشود که راه شکوفائی کاشفان ونواندیشان خودرا بگشاید))این نگرش تارو حکایت از این دارد که مبنای ثروت آفرینی وکسب اقتصاد برتر برپایه دانش وتخصص استوار است واین انسانهای کار آفرین هستند که از دانش واطلاعات ثروت می آفرینند.

این بدان معناست که رقابت درعرصه اقتصاد جهانی دراین تعریف بیش ازهرچیز دیگری به علم ،دانش، فکر، اندیشه وانسانهای کار آفرین متکی است. ازطرفی اقتصاد بسته وبستن درهای رقابت به روی خود یعنی مرگ زیرا درسایه افزایش وگسترش انواع ارتباطات سریع درابعاد بین المللی وگسترش فن آوری اطلاعات اقتصاد پویا نیاز به همکاری ملتهای دیگر ورقابت بادستاوردهای آنان را می طلبد.

به نظر((تارو)) منابع با ارزش دراین عصرانسانها هستند به شرط اینکه دانشمند ،متخصص ،کارورز ومبتکرباشند با این فرض باید گفت که به هیچ وجه نمی توان بدرستی فهمید که ازپیش برسازمان ما چه خواهد گذشت وچه اطلاعاتی نیاز دارد.

درنتیجه اطلاعاتی که هم مدیران اجرائی وهم کارکنان نیاز دارند تا وظیفه شان که همان نوآوری است را بخوبی انجام بدهند این مهم از طریق مجاری رسمی وقدیمی امکان پذیر نخواهد بود زیرا با تغییر

روابط میان دانایی وتولید ،بنیانهای حیات اقتصادی نیز دگرگون شده است.این عصر،عصر منابع انسان ساخته است برپایه دانایی وتوانایی های مغزی است

وکلید موفقیت واقتصاد برتر نیزدرهمین اصل دانا محور بودن ویا به تعبیردیگری اقتصاد دانایی محور نهفته است: بهترین نمونه برای روشن شدن این مفهوم بیل گیتس به عنوان ثروتمند ترین مرد جهان است که مالک هیچ چیزملموسی که آنرا ثروت به معنی آنچه امروز برای ما تعریف شده نیست.

او نه مالک زمینی است ونه منابع گسترده طلا ،نه نفت دارد،نه کارخانه ونه هیچ فعالیت صنعتی دودکشی دیگری!

این برای اولین باردرتاریخ بشراتفاق می افتدکه ثروتمند ترین مرد دنیا فقط دانش دارد. دانش منشاء وپایه جدید ثروت است.درگذشته وقتی کسی ازثروتش سخن می گفت منظورش مالکیت وتعداد کارخانه ها ویا تنوع وگسترش منابع طبیعی بود.اما امروزه ودر آینده وقتی از سرمایه داری وثروت سخن می گوید منظورش میزان دستیابی او به دانش ودانایی است واین یعنی اینکه درآینده زبان تولید ثروت نیز عوض خواهد شد.

درواقع درآینده ودر اقتصادپیش روکسی ازراه پس انداز پول خودبه ثروتی هنگفت دست نخواهد یافت وشرکت هایی که میخواهند رشد سریع وسودی کلان داشته باشند باید از عدم تعادل های ناشی از تحول تکنولوژی وهمچنین توسعه بهره گیری کنند. دراقتصاد موج سومی هیچ عاملی جای مردان وزنان باکفایت وکارورزکارآفرین وخلاق رانمی گیرد. اگراینها نباشند کشورفقیروناتوان می گردد.واگر اینها نباشند کهنه نمی رود ونو نمی آید.

براساس انچه در مقدمه آمد باید گفت که عناصر اقتصاد شتابنده ودانایی محور فردا به قرار ذیل است:

1- نظام شتاب یافته نوین تولید ثروت به طور روزافزونی به مبادله داده واطلاعات ودانش وابسته است.این نظام ((فوق نمادین )) است.اگرهیچ دانش واطلاعاتی مبادله نشود، هیچ ثروت تازه ای تولید نمی شود.

2- عوامل مرسوم تولید، یعنی زمین ونیروی کارومواد خام وسرمایه جای خودرابه دانایی داده است.

3- دیوان سالاری هایی که کند حرکت میکنند جای خود را به واحدهای کاری کوچک (انبوه زدایی) وتولد سازمانهای انعطاف پذیروتیمهای موقتی ((ماموریت ویژه)) سپرده اند.

4- سرمایه به شدت سیال میشود وتولید انبوه جای خودرا به تولید انعطاف پذیروسفارشی میدهدوسیستم جدید تولید هم محلی است وهم جهانی.

5- در اقتصاد موج سومی قهرمانان جدید دیگر کارگران یقه آبی یاسرمایه گذاریا مدیر نیست بلکه نوآوری است که دانش واطلاعات پرتخیل را با عمل ترکیب میکند.

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir