02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
6/22/2023

میراث سیاسى مسلمانان (3)

کتاب‏شناسى میراث سیاسى در چهار سده نخست هجرى

دکتر نصر محمد عارف 1

ترجمه: مهران اسماعیلى 2

فى مصادر التراث السیاسى الاسلامى اثر نصر محمد عارف یکى از مطالعات ارزشمندى است که در حوزه میراث سیاسى اسلام تالیف شده است . ایشان در بخش اول کتاب، طى سه فصل به نقد روش شناختى مطالعات سیاسى معاصر و در بخش دوم آن به کتاب‏شناسى میراث سیاسى در اسلام پرداخته است . در بخش اول کتاب‏شناسى که اکنون پیش روى شما ست، میراث سیاسى در چهار سده نخست هجرى بررسى شده و طى آن 79 اثر همراه با پنجاه مؤلف شناسایى شده‏اند .

این اثر در 1994 م از سوى «المعهد العالمى للفکر الاسلامى‏» منتشر شده و جایزه کتاب سال مصر را کسب کرده است .

پیش درآمد

نحوه تعامل مطالعات معاصر با میراث سیاسى، انگیزه کافى را براى دسته‏بندى منابع میراث ایجاد کرده است . براساس شاخصه‏هایى، چون تخصص منبع در علم سیاست و توان ارتباط منبع در پیوند میان نظریه و واقعیت و نیز برخورد با پدیده‏هاى سیاسى به عنوان موضوع اصلى کتاب، میراث سیاسى به دو دسته از منابع تقسیم مى‏شود: دسته‏اى که به صورت مستقیم به این پدیده پرداخته و با رویکردى اندیشه‏اى، و نه فقهى، به منابع نزدیک شده است و دسته دیگر که به صورت ضمنى به پدیده سیاست پرداخته است . مطالعه پیشین نشان داد که بررسى‏هاى محققان معاصر در اندیشه سیاسى اسلام غالبا براساس منابع دسته دوم صورت گرفته است و همین امر انگیزه‏اى براى طرح چنین مباحثى گردید .

بحث اول از فصل دوم: منابع متضمن مباحث‏سیاسى

منابع مورد نظر اصالتا به پدیده سیاست نپرداخته‏اند، بلکه در حاشیه پدیده‏هاى فقهى، تاریخى، فلسفى، کلامى، لغوى یا ... به آن اشاره کرده‏اند; از این رو غیر روشمند با پدیده سیاست‏برخورد کرده‏اند . تعامل، نحوه فهم زوایاى سیاسى، چگونگى قرائت و تفسیر متون مورد نظر، به روش‏شناسى خاص و مباحث مستقلى از سوى متخصصان نیاز دارد . چنین منابعى خود به چند دسته تقسیم مى‏شوند:

نخست، تفاسیر قرآن و منابع روایى: قرآن و روایت از منابع معرفتى به شمار مى‏آیند که براى برخى از علوم متد، پیش فرض و هدف تعیین مى‏کنند و براى برخى دیگر ویژگى‏ها و شاخصه‏هاى کلى . اما در قبال علومى که در حوزه تخصص قرآن و حدیث نیستند، این دو منبع از مآخذ درجه دوم و غیر مستقیم به شمار مى‏آیند یا صرفا به فهم متن و تطور فهم آن در ارتباط با واقعیت کمک مى‏کنند; از این رو تشخیص و تعیین احادیث و آیات مرتبط با پدیده سیاست، قبل از هر چیز نیاز به بررسى تاریخچه تعامل عقل مسلمانان با چنین متونى را دارد . براى دسترسى به تطور تاریخى تعامل عقل مسلمانان با متون قرآن و حدیث، نمى‏توان به فهم یا تفسیر خاصى مقید شد و گمان برد که چنین تفاسیر و شروحى نیز از تقدس و احترام برخوردارند، بلکه با دیده‏اى که حاکى از بشرى بودن تلاش براى فهم متن است‏بدان نزدیک مى‏شویم .

دوم، کتاب‏هاى فقهى گسترده یا موجز: به ویژه برخى از منابع که در آن متونى نقل شده است، همچون ردالمختار على الدر المختار از ابن عابدین و احیاء علوم الدین از غزالى به خاطر بخش‏هاى امامت، بیع، خروج، امر به معروف و نهى از منکر و ...

سوم، کتاب‏هاى اصول فقه: به ویژه بخش‏هاى مختلف آن همچون استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، بخش مقاصد و مراتب ...

چهارم، بخش‏هاى امامت در منابع کلامى: این موضوع یکى از مسائل مورد بحث در این علم است که بر سر آن نزاع‏هاى فروانى صورت گرفته و فرق و مذاهب متعددى در اثر آن منشعب شده‏اند . شاید یکى از شناخته شده‏ترین منابع در این زمینه کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین از ابوالحسن اشعرى باشد .

پنجم، خطبه‏هاى خلفاى راشدین و عهدنامه‏هایى که به والیان و امرا داده‏اند: نامه‏هاى علما به خلفا نیز در زمره همین دسته جاى مى‏گیرند، همچون نامه شافعى به هارون الرشید یا نامه‏هاى سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و دیگران . قلقشندى در دائرة‏المعارف خود صبح الاعشى فى صناعة الانشاء بسیارى از عهدنامه‏هاى خلفا از صدر اسلام تا دوره خودش را گرد آورده است . نامه امام على‏علیه السلام به مالک اشتر نمونه برجسته چنین متونى است . (1) در عهدنامه امام على به مالک اشتر شخصیت‏حاکم و ویژگى‏هایش، نحوه انتخاب کارکنان و کاتبان، و روابط آنها با حاکم از سویى و با رعیت از سوى دیگر تعریف شده و به تفاوت میان همراهان نیک یا بد و تاثیر آنها در سیاست‏هاى حاکم اشاره شده است . امام على رواج عدالت و فاصله نگرفتن از مردم را از واجبات حاکم دانسته، چرا که این امر اعتماد به مردم را از حاکم سلب نمى‏کند . او از حاکم خواسته که تجارت و صنعت را رونق بخشد، احتکار را برچیند و بیت‏المال و خزانه دولت را درآمد رعایا بداند و افزایش درآمد رعیت را افزایش قدرت خزانه دولتى تلقى کند . امام على تاکید کرده که تامین امنیت‏یکى از علل اساسى آبادانى و ثبات قدرت است . او ضرورت استقلال سیستم قضایى و طبیعى بودن احکام متفاوت قضات را مورد توجه قرار داده و در پایان به اقشار جامعه و نحوه برخورد با هر یک پرداخته است .

ششم، کتاب‏هاى دائرة المعارفى که به اندیشه‏ها و موضوعات متعدد پرداخته‏اند: همچون صبح الاعشى از قلقشندى و تالیفات ابوحیان توحیدى و الآداب الشرعیه از ابن مفلح . در بخش‏هایى از این کتاب‏ها به پدیده سیاست اشاره شده است; براى مثال ابن مفلح فصل‏هایى از کتاب خود را به شورا، بیعت، عدالت، امامت، امر به معروف و نهى از منکر اختصاص داده است . ابن عقیل نیز تاملات خود در روابط بین شریعت و سیاست را در کتابش الفنون درج کرده است .

هفتم، منابع تاریخى: این منابع بر اساس نحوه پرداخت‏به مساله سیاست‏به چهار دسته تقسیم مى‏شوند:

1 . تواریخ عمومى که به ارائه تاریخ اسلام در طى سده‏هاى متوالى مى‏پردازند . چنین منابعى همچون تاریخ طبرى، البدایه و النهایه ابن کثیر و الکامل ابن اثیر براى ثبت و ردیابى تطور نهادها و مؤسسات حکومتى و تحولات و روابط آن مفید خواهند بود .

2 . تاریخ سیاسى دولت‏ها، که تنها بر فعل سیاسى تکیه دارند، همچون الامامه و السیاسه از ابن قتیبه، تاریخ الخلفا و الملوک از سیوطى، خلاصة الذهب المسبوک مختصر من سیرالملوک از عبدالرحمن اربلى، تاریخ الدول الاسلامیه بالجداول المرضیه از زینى دحلان، رقم الحلل فى نظم الدول از ابن خطیب و المن بالامامه على المستضعفین بان جعلهم الله ائمة و جعلهم الوارثین از ابن صاحب الصلاة .

3 . تاریخ نظام سیاسى و حاکمان: منابع مذکور به سلسله، دوره یا حاکم مشخصى مى‏پردازند، مانند التحفه الملوکیه فى الدولة الترکیه، الروضتین فى اخبار الدولتین 3 ، تاریخ عمر بن خطاب از ابن جوزى و سیرة ملک الظاهر یا سیرة صلاح الدین از ابن شداد .

4 . تاریخ نهادها به ویژه نهاد وزارت: در این‏جا ضرورى است اشاره کنیم که در مورد این نهاد به عنوان مهم‏ترین نهاد سیاسى و تاریخى مسلمانان دو دسته منابع وجود دارند: دسته اول، منابعى که نظریه‏پردازى کرده‏اند و از طبیعت، انواع، کارکرد و روابط این نهاد با حاکم و رعیت‏سخن گفته‏اند . این دسته از منابع جزو منابع تخصصى میراث سیاسى جاى مى‏گیرند . دسته‏اى دیگر از منابع به تاریخ تطور این نهاد یا به تاریخ وزرا پرداخته‏اند و از آن‏جا که بیش از آن‏که سیاسى باشند تاریخى‏اند در ضمن منابع غیر تخصصى قرار خواهند گرفت . مهم‏ترین کتاب‏هایى که درباره نهاد وزارت نوشته شده عبارتند از: اخبار الکتاب از داوود بن جراح (متوفاى سده سوم)، الوزراء از محمد بن داوود جراح (متوفاى 296 ه)، الوزراء از نفطویه ابراهیم بن محمد (متوفاى 323 ه)، الوزراء و الکتاب از جهشیارى (متوفاى 331 ه)، الوزراء از محمد بن یحیى الصولى (متوفاى 335 ه)، مباسطة الوزراء از ابن خلاد رامهرمزى (متوفاى 360 ه)، اخبار الوزراء از صاحب بن عباد (متوفاى 385 ه)، تحفة الامراء من تاریخ الوزراء از هلال بن حسن صابى (متوفاى 448 ه)، الوزراء از ابن ماکولا (متوفاى 485 ه)، الاشاره الى من نال الوزارة از ابن صیرفى، اخبار الوزراء از محمد بن عبدالملک همدانى (متوفاى 521 ه)، النکت العصریة فى اخبار الوزراء المصریه از عماره یمنى (متوفاى 569 ه)، اخبار الوزراء از ابراهیم بن موسى واسطى، تحفة الوزراء و بهجة النعماء از محمد بن ابراهیم آدرنوى (متوفاى 1136 ه)، الوزراء از خلیل بن حسن، الوزراء محمد اقلیدى (متوفاى 705 ه)، الوزراء از على بن فتح معروف به المطوق، الوزراء از ابى عبدالله محمد بن احمد فارسى، تحفة الوزراء ابى القاسم بلخى و غرر الخصائص الواضحه و عرر النقائص الفاضحه از یحیى بن وطواط و منابع فروان دیگر .

هشتم، ادبیات مردمى یا تاریخ‏نگارى مردم، علما و صالحان: این منابع از آن‏جا که به جامعه; اعم از توده مردم یا علما، مى‏پردازند معرفت ما را به دو طرف روابط سیاسى میان حاکم و محکوم کامل مى‏کنند و مانع اکتفاى احتمالى محقق به تواریخ سیاسى مى‏شود، چرا که از تواریخ سیاسى بیشتر بر راس مردم جامعه متمرکز شده‏اند تا قاعده آن .

نهم، کتاب‏هاى تعریفات و فرهنگ‏هاى لغت: این منابع براى فهم معانى و مفاهیم واژه‏هاى سیاسى از مهم‏ترین منابع به شمار مى‏آیند . بدین وسیله بدون آن‏که مفاهیم جدید را بر آن بار کنیم مى‏توان بیانات سیاسى و میراثى را بى‏واسطه و از زبان خودش دریافت کرد . استفاده از منابع مورد نظر در تمامى مراحل تعامل با اندیشه، ضرورت دارد تا از به خطا رفتن ذهن و بار کردن مفاهیم نو سیاسى بر واژه‏هاى میراثى پیشگیرى شود . از جمله مهم‏ترین منابع در این زمینه عبارتند از: تعریفات العلوم از ملا احمد شراوانى (متوفاى 1036 ه/1626م) (2) ، کشاف اصطلاحات الفنون از تهانوى، ابجد العلوم از حسن صدیق خان، التعریفات از جرجانى، اساس البلاغة از زمخشرى، الفروق فى اللغه از ابى هلال عسکرى، المفردات از اصفهانى، مفاتیح العلوم از خوارزمى، الفروق و منع الترادف از حکیم ترمذى و منابع فراوان دیگر .

به گمان من، منابع یاد شده به طور غیر مستقیم به پدیده سیاست پرداخته‏اند . این‏جا تاکید بر این نکته الزامى است که دسته‏بندى منابع به مستقیم و غیرمستقیم به معناى اهمیت‏یا اولویت دسته اول یا دوم نیست، بلکه بدین گونه، منابعى که صرفا به پدیده سیاست پرداخته‏اند از دیگر منابع تفکیک شده است .

بحث دوم از فصل دوم: منابع سیاسى تخصصى

هر تحقیقى در اندیشه سیاسى اسلام یا هر یک از مسائل آن منابع تخصصى موضوع بحث پیش روى شماست . ناچار باید بر منابع تخصصى مبتنى باشد . از آن‏جا که منابع ارائه شده در این فصل براساس متد ذکر شده در آغاز بحث، گردآورى شده‏اند، نمى‏توان آن را تمامى منابع میراث سیاسى برشمرد . تحقیق پیش روى شما همه منابع را پوشش نداده و از کتابخانه‏هاى معدودى براى شناسایى نسخ خطى بهره برده است . پیش از ارائه منابع شناسایى شده باید به متد چینش و نحوه بررسى آن اشاره کرد:

1 . ترتیب منابع براساس ترتیب تاریخى و با توجه به زمان فوت مؤلف یا تاریخ نگارش کتاب‏هاى مجهول المؤلف صورت گرفته است . منابعى که تاریخ نگارش یا زمان فوت مؤلفشان را نداشتند، در پایان بحث جاى گرفته‏اند، هر چند طى بررسى کتاب‏هاى مورد نظر، انتساب آنها به مقطع تاریخى خاصى مشخص گردد .

2 . در آغاز نام، مختصرى از شرح حال، گرایش‏هاى علمى و مهارت‏هاى مؤلف و سپس نام کتاب‏هاى او به صورت مستقل ذکر مى‏گردد .

3 . نام مؤلفان همراه با کلیه القاب و شناسه‏ها ضبط شده تا امکان شناسایى او از جانب تمامى محققان فراهم آید، چون شرح حال نگاران از روش‏هاى گوناگونى پیروى کرده‏اند . برخى براساس نام و تاریخ وفات و برخى براساس نام و نام پدر و تاریخ فوت و برخى براساس لقب و تاریخ وفات، مؤلفان را دسته‏بندى و چینش کرده‏اند; از این رو نام و القاب مؤلف به صورت کامل همراه با تاریخ وفات آنها درج گردیده است .

4 . مشخصات منابع اعم از نوبت چاپ و محل آن، براى کتاب‏هاى چاپ شده، و شماره و محل نگهدارى براى نسخ خطى همراه با هر منبع ارائه شده است . براى منابعى که محل نگهدارى آن در این بررسى روشن نشده، به ذکر مؤلف نگارانى چون ابن ندیم، حاجى خلیفه و بغدادى از این تالیفات بسنده کرده‏ایم .

5 . از منابع شناسایى شده 105 منبع معادل 5/34 درصد به چاپ رسیده‏اند و 127 منبع معادل 5/41 درصد نسخ خطى هستند که محل نگهدارى آنها مشخص است . 75 کتاب باقى‏مانده از 307 منبع، که معادل 24 درصد منابع مورد نظر است، على‏رغم آن‏که از بین نرفته‏اند اما چون امکان دسترسى به محل نگهدارى تمامى نسخ جهان برایم فراهم نبود و تنها به معدودى از کتابخانه‏ها مراجعه کردم، نتوانستم، محل نگهدارى آن را مشخص کنم .

6 . هنگام شناسایى مؤلفان، انتساب آنان به هر یک از گرایش‏هاى علمى یا مناصب عالیه در تاریخ مسلمانان مد نظر قرار گرفته است، مانند نحوى 4 ، اصولى 5 ، شرکت کننده در فقه 6 ، کاتب دربار، وزیر، صاحب سر . همچنین به گرایش‏هاى فقهى و فرقه‏اى مانند شافعى، حنبلى، زیدى، امامى، معتزلى، اشعرى، ظاهرى و ... نیز اشاره شده است .

7 . ملاحظه مى‏شود که منابع جمع‏آورى شده تمامى مقاطع تاریخى، سرزمین‏ها و مذاهب اسلامى را پوشش مى‏دهند و از این رو از تمامى بخش‏هاى تاریخ اسلام، سرزمین‏هاى مختلف اسلامى و فرق و مذاهب آن نمایندگى مى‏کنند .

منابع میراث سیاسى اسلام

عبدالحمید کاتب (متوفاى 132 ه/750م) [مؤلف شماره 1]

عبدالحمید بن یحیى بن سعد عامرى معروف به کاتب از موالى علاء عامرى و منسوب به بنى عامر . از اهالى قیساریه فلسطین و ساکن شام و از خواص مروان بن محمد آخرین حاکم اموى در شام و کشته شده همراه با امویان به دست عباسیان در 132 ه . (3)

1 . رسالة فى نصیحة ولى العهد . (4)

2 . نصیحة الکتاب 7 و ما یلزم ان یکونوا علیه من الاخلاق و الآداب . (5)

عبدالله بن مقفع (109 - 145 ه/728 - 762م) [مؤلف شماره 2]

کاتب و شاعر و مترجم متون از فارسى به عربى، فارس و بزرگ شده در بصره و متولى کتابت در دیوان منصور عباسى . به زندیق متهم شد، آن‏گاه امیر بصره شعبان بن معاویه مهلبى او را به قتل رسانید . (6)

3 . الدرة الیتیمة و الجوهره الثمینه: (7)

او در این کتاب بر نقش دانشمندان به ویژه علماى دین و نیز بر جوانمردان در نظام سیاسى تاکید خاصى کرده و کسب مشروعیت از این دسته در سطح کل قلمرو، مناطق، بخش‏ها و روستاها را براى حاکم واجب شمرده است . ابن مقفع سپس پادشاهان را به سه دسته پادشاهان دین، پادشاهان اراده و پادشاهان هوس تقسیم کرده است . بعدها ابن خلدون این تقسیم را از او گرفت و ارتقا بخشید . ابن مقفع در ادامه نقش والیان را جویا شدن از احوال رعیت و عدم برخورد با آنها براساس گمان مى‏داند و تامل و دورى از شتابزدگى را پیش از صدور احکام و فرمان‏ها ضرورى مى‏داند .

4 . رسالة الصحابة: (8)

او این رساله را به خلیفه منصور عباسى اهدا کرد . احتمال دارد - براساس نظر بروکلمن - این کتاب یادداشت‏هاى خصوصى مؤلف باشد که به دنبال انتشار آن نبوده است . ابن مقفع به دستور عیسى بن على و برادرش سلیمان والى بصره آن را تالیف کرد و به نحوه کنترل و عدم دخالت نیروى نظامى در امور مدنى و ضرورت اکتفاى آنان به فعالیت‏هاى نظامى پرداخت . از نظر او نمى‏توان در جمع‏آورى مالیات یا در برخورد با مردمى که باید براساس عدالت‏با آنها رفتار شود و حقوقشان مراعات گردد، از نیروى نظامى بهره گرفت . او همچنین به نحوه برخورد حاکم، والیان و کارگزاران با اطرافیان خود و شرایط و قواعدى که آنان در این زمینه باید رعایت کنند پرداخته است .

محمد الاحول (شیطان الطاق) (زنده در 148 ه/765م) [مؤلف شماره 3]

محمد بن على بن نعمان بن ابى طریفه بجلى احول 8 ، کوفى، صیرفى، ملقب به شیطان الطاق، 9 متکلم و از اصحاب امام جعفر صادق‏علیه السلام (9) ،

5 . الامامة . (10)

6 . الرد على المعتزلة فى امامة المفضول . (11)

ابویوسف (113 - 182 ه/731 - 798) [مؤلف شماره 4]

ابویوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصارى، فقیه، اصولى، مجتهد، محدث، حافظ، عالم به تفسیر و مغازى و ایام العرب . اولین مؤلف در زمینه روابط خارجى یعنى محمدحسن شیبانى صاحب السیر الکبیر و الصغیر و نیز ابن حنبل و ابوحنیفه نعمان از او روایت کرده‏اند . متولى مقام قضاوت در دوره المهدى، الهادى و هارون الرشید بود و به عنوان قاضى القضاة شناخته شد و در بغداد از دنیا رفت . (12)

7 . کتاب الخراج: (13)

این کتاب بنا به خواسته هارون الرشید نوشته شده است . ابو یوسف در این کتاب ابتدا نصایح کلى، نحوه برخورد با خواص و توده مردم سخن مى‏گوید . سپس در چند بخش ضمن اشاره به خراج، فى‏ء، احیاء موات، غنایم و ... به درآمدها و هزینه‏هاى دولت مى‏پردازد و علاوه بر آن، حقوق و وظایف اهل ذمه را بررسى مى‏کند و بر ضرورت توجه به نظام قانونى و برخورد با قانون گریزان چون جانیان و دزدان تاکید مى‏ورزد .

هشام بن حکم (متوفاى 199 ه/815م) [مؤلف شماره 5]

هشام بن حکم شیبانى از موالى بنى شیبان، کوفى، شیعى، متکلم، مناظره کننده، متولد کوفه، بزرگ شده در واسط و ساکن بغداد، بریده از همه و همنشین با یحیى بن خالد برمکى و متوفاى در کوفه . (14)

8 . اختلاف الناس فى الامامة . (15)

9 . التدبیر فى الامامة . (16)

یحیى بن آدم القرشى (متوفاى 203 ه/818م) [مؤلف شماره 6]

قارى، محدث، حافظ، فقیه، متوفاى در فم الصلح عراق . (17)

10 . الخراج . (18)

او در این اثر به بررسى درآمدها و هزینه‏هاى اقتصادى دولت پرداخته و در فصل اول به غنیمت و فى‏ء، اراضى خراج و عشر، در فصل دوم به تقسیم فى‏ء، وضعیت اهل ذمه و احیاى موات، در فصل سوم به اهل ذمه و اهمیت مدارا و خوش برخوردى با آنان، احتکار و حقوق آبى و نحوه توزیع برابر منابعى آبى و در فصل پنجم به زکات پرداخته است .

طاهر خزاعى (متوفاى 207 ه/822) [مؤلف شماره 7]

طاهر بن حسین بن مصعب خزاعى، متولى نهاد وزارت . (19)

11 . الوصیه فى الاداب الدینیه و السیاسة الشرعیه . (20)

سهل بن هارون (متوفاى 215 ه/830م) [مؤلف شماره 8]

فارس، متولد دست مسیان، پیوسته در خدمت مامون بود تا این‏که متولى خزانة الحکمة 10 شد . ادیب، کاتب، شاعر و حکیم . (21)

12 . تدبیر الملک و السیاسة . (22)

عبدالملک اصمعى (122 - 216 ه/740 - 821م) [مؤلف شماره 9]

عبدالملک بن قریب بن عبدالملک بن على بن اصمع باهلى مشهور به اصمعى، ادیب، لغوى، اخبارى، محدث، فقیه، اصولى و از اهالى بصره . (23)

13 . تقویم السیاسة الملوکیه و الاخلاق الاختیاریه . (24)

14 . کتاب الخراج (25)

قاسم عجلى (متوفاى 226 ه/841م) [مؤلف شماره 10]

قاسم بن عیسى بن ادریس عجلى یکى از فرماندهان مامون و معتصم (26) و مشهور به ابى‏دلف مؤسس دولت کرد به مرکزیت‏شهر کرج در 210 - 285 ه/825 - 898م (27)

15 . سیاسة الملوک . (28)

شهاب الدین ابن ابى ربیع (متوفاى 227 ه/842م) [مؤلف شماره 11]

از سیاست‏مداران و حکیمان . (29)

16 . سلوک المالک فى تدبیر الممالک: (30)

کتاب مذکور در حالى به خلیفه معتصم عباسى اهدا شده که مؤلف آن را به روش جدول نگارى و شجره نگارى در چهار فصل تنظیم کرده است . در فصل اول، از فلسفه وجود، ضرورت وجود خالق براى جهان هستى و قوانین الهى سخن گفته که توجیه‏گر ضرورت رسالت انبیاست . وجود و جایگاه انسان در این هستى نیز مستلزم حاکمانى است که به اداره امور مردم بپردازند و منافع آنان را تامین کنند; فصل دوم، حاوى مضامین اخلاقى و اقسام آن است . اخلاق، اندیشه، و تشخیص فضایل سیاسى را به عنوان وجه تفاوت انسان و حیوان مطرح مى‏کند و انسان‏ها و نوع بشر را به سه دسته میانه‏رو، اخلاق‏گرا و اخلاق گریز دسته‏بندى کرده و فضایل کامل انسانى را به حکمت، عفت، شجاعت و عدالت محدود مى‏کند . او در فصل سوم، به اصول عقلى که انسان ملزم به رعایت و عمل بدانهاست، ماهیات انسان، نقش انسان به عنوان خلیفه خداوند در زمین و امورى که این نقش به عهده انسان مى‏نهد پرداخته است و در فصل چهارم، اقسام و انواع سیاست‏ها را بیان کرده و علل عمران و نحوه بروز تمدن‏ها، خصایص حکومت صالح و مبانى پادشاهى یعنى پادشاه، رعیت، عدالت و تدبیر را مورد بررسى قرار داده است .

حسن کرابیسى (متوفاى 245 ه/859م) [مؤلف شماره 12]

حسین بن على بن یزید کرابیسى، بغدادى، شافعى، محدث، فقیه، اصولى، متکلم، رجالى، ناقل حدیث و از یاران امام شافعى و برگیرندگان علم او . وى از یاران برجسته شافعى شناخته شده است . (31)

17 . الامامة . (32)

على بن مهزیار اهوازى (متوفاى 250 ه/865م) [مؤلف شماره 13]

ابوالحسن على بن مهزیار دروقى، فقیه، شیعه امامى، نصرانى بود و با پدرش مسلمان شد . در اهواز بزرگ شد و از یاران خاص ابوالحسن عسکرى بود . فقیه، مفسر و سهیم در برخى از علوم . (33)

18 . ادب الشریعه و ادب السیاسة . (34)

یعقوب کندى (متوفاى 252 ه/867م) [مؤلف شماره 14]

یعقوب بن اسحاق بن صباح بن عمران بن اسماعیل کندى، فیلسوف، دانشمند در طب، فلسفه، حساب، منطق، هندسه، نجوم و ... . متولد واسط و رشد یافته در بصره، به بغداد نقل مکان کرد و نزد مامون خلیفه عباسى منزلت عظیمى پیدا کرد . در دوره متوکل نزد خلیفه از او بدگویى کردند که منجر به ضرب او و مصادره کتاب‏هایش شد . مدتى بعد کتاب‏هایش را به او پس دادند . وى در بغداد از دنیا رفت . (35)

19 . الرساله الکبرى فى السیاسة . (36)

20 . رسالة فى السیاسة العامة . (37)

عمرو جاحظ (150 - 255 ه/768 - 869م) [مؤلف شماره 15]

عالم ادیب، در تمامى علوم شرکت کرده و معتزلى . فرقه جاحظیه به او منسوب است . (38)

21 . التاج فى اخلاق الملوک: (39)

این کتاب به فتح بن خاقان تقدیم شده است . در آغاز مؤلف هدف تالیف اثر را بیان نحوه برخورد متقابل میان حاکمان و رعیت دانسته است و از این رو محور بحث در کلیه بخش‏هاى کتاب، بهبود روابط سیاسى - که جوهره علم سیاست در هر زمان و مکانى است - میان حاکم و رعیت و با تاکید بر مبانى اخلاقى و ارزشمدارانه ارائه و فرهنگ سیاسى هر دو طرف قرار گرفته است . به همین دلیل او نحوه تعیین حدود اقشار و بافت‏هاى تشکیل دهنده جامعه را مورد بررسى قرار داده و به دنبال بیان تنوع ابزارها و وسائل مورد نیاز در برخورد با هر دسته به گونه‏اى که متناسب با جایگاه آن دسته باشد بوده است . از نظر جاحظ، هدف حکومت اصلاح وضعیت رعیت است و بزرگ‏ترین نگرانى و مساله حکومت را نگرانى رخنه شهوت سلطه به پادشاهان دانسته است .

22 . العثمانیه: (40)

این کتاب بر محور اندیشه امامت‏به عنوان مساله‏اى محورى در اندیشه سیاسى اسلامى در آن دوره تالیف و دیدگاه‏هاى متعدد در این زمینه طرح شده است . ردیه‏هایى بر این کتاب نوشته شده که به دوتا از آنها دست‏یافتم . نخست، نقض العثمانیه (41) از ابى جعفر محمد بن عبدالله اسکافى (متوفاى 240 ه/854م) متکلم معتزلى بغدادى; (42) دوم، بناء المقالة العلویة فى نقض الرسالة العثمانیة للجاحظ (43) از احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس (متوفاى 673 ه/1274م) از فقها و محدثان شیعه امامیه اثناعشریه و معروف به فقیه اهل‏البیت . (44) هر دو کتاب دیدگاه‏هاى جاحظ در این کتاب را به نقد کشیده‏اند .

23 . استحقاق الامامه: (45)

این اثر نیز درباره امامت، هر چند از دیدگاهى متفاوت، نگاشته شده است . او این کتاب را با اجتماع بشرى، ضرورت وجود قدرت سیاسى براى ساماندهى، تامین نیازهاى جامعه و سرکوب شورشیان آغاز مى‏کند . در این چارچوب به مسائلى چون امامت مفضول، نسب، قرابت، وجود امامان متعدد و خطر آن بر وحدت مسلمانان پرداخته و کارکرد امام را ثبات و پایدارى و نیز حرکت جامعه تعیین مى‏کند، چرا که مردم بدون نظام سیاسى به تباهى کشیده مى‏شوند . پس مردم باید جمع شوند و اهداف خود را محقق سازند . همه این مسائل تئورى قرارداد اجتماعى که ده قرن بعد از سخنان جاحظ در اروپا شکل گرفت را به ذهن متبادر مى‏سازد .

24 . کتاب الحجاب: (46)

در آغاز جاحظ بر نصیحت و اهمیت نقش آن براى نظام تاکید کرده و سپس به مساله حجاب، به عنوان مانعى بشرى یا مادى میان حاکم و ارتباط مستقیم او با رعیت، با استفاده از احادیث و سخنان سلف صالح در نهى از فاصله گرفتن حاکم از مردم مى‏پردازد . از نظر او، فاصله گرفتن حاکم و دورى او از مردم زمینه مخدوش شدن عدالت و گسترش ظلم را فراهم مى‏آورد . پس باید پیوند مستقیمى میان حاکم و رعیت‏با شرایط و ویژگى‏هاى خاص وجود داشته باشد تا منافع رعیت از چشم حاکم مخفى نماند . از نظر جاحظ، حجاب گرفتن حاکم از رعیت‏باید به سازماندهى ورود و خروج دیوان حکومتى محدود گردد .

25 . تنبیه الملوک و المکاید: (47)

این اثر به تمامه براى تاکید بر اهمیت نیرنگ‏هاى سیاسى در تمامى زمینه‏هاى داخلى و خارجى و به طور کلى همه انواع روابط نوشته شده است . جاحظ بر ارزش‏هاى متفاوتى در این کتاب اشاره کرده که بر حاکم ضرورى است که بدان آراسته شود .

26 . اخلاق الملوک . (48)

27 . السلطان و اخلاق اهله . (49)

28 . ادب الملوک (بصحبة الملوک نیز گفته شده). (50)

29 . کتاب القضاة و الولاة . (51)

30 . مدح التجارة و ذم عمل السلطان . (52)

محمد زیات (متوفاى 262 ه/876م) [مؤلف شماره 16]

محمد بن حسین بن زید الزیات همذانى، متکلم شیعه، محدث، روایات فراوانى را نقل کرده است . (53)

31 . کتاب الامامة . (54)

على طاطرى (زنده در 263ه/877م) [مؤلف شماره 17]

على بن حسن محمد طائى، کوفى، معروف به طاطرى، فقیه و محدث . (55)

32 . الامامة . (56)

احمد بن سهل احول کاتب (متوفاى 270ه/883م) [مؤلف شماره 18]

از کاتبان نخستین و آشنا به حرفه خراج . (57)

33 . کتاب الخراج . (58)

ابوعبدالله بن مسلم بن قتیبه دینورى (213 - 276 ه/824 - 889م) [مؤلف شماره 19]

از دانشمندان، ادیبان و حافظان، امام در لغت، آگاه به مسائل مشکل قرآن، احادیث غریب و اشعار دقیق . نخستین کسى است که وارد عرصه نقد ادبى شد . کتاب الامامه و السیاسه او تاریخ نهاد خلافت‏به شمار مى‏رود . بسیارى در انتساب این کتاب به او شک کرده‏اند از جمله خاورشناسى به نام غانیفوس و دکتر دوزى . (59)

34 . کتاب السلطان: (60)

او در این کتاب در بحث‏سیره و سیاست‏سلطان به نحوه انتخاب کارگزاران، راه و روش برخورد با ملازمان و همدمان، مشورت گرفتن، تصمیم‏گیرى و نتایج ناگوار کامجویى و اقدام براساس حدس و گمان پرداخته و آن‏گاه به نهادهاى دولتى چون کاتبان، کارگزاران، قضات، نحوه انتخاب، مقررات کارى و نظارت بر آنها اشاره مى‏کند . دینورى به بررسى مساله حجاب و فاصله گرفتن حاکم از مردم هم مى‏پردازد و در آن‏جا از نتایج ناگوار ظلم و ضرورت طاعت و نصیحت‏سخن مى‏گوید .

احمد طیفور (204 - 280ه/819 - 893م) [مؤلف شماره 20]

احمد بن طاهر طیفور مروزى، شاعر، راوى و سخن گویى بلیغ، متولد و متوفاى بغداد . (61)

35 . الملک الصالح و الوزیر المعین . (62)

36 . خبرالملک العادل فى تدبیر المملکة و السیاسة . (63)

ابراهیم ثقفى (متوفاى 283ه/896م) [مؤلف شماره 21]

ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفى، کوفى، شافعى، محدث، مورخ، فقیه، در آغاز زیدى بود و سپس به امامیه اثنا عشریه گرایش یافت . (64)

37 . کتاب الامامه . (65)

38 . کتاب الشورى . (66)

احمد بن طیب سرخسى (متوفاى 286 ه/899م) [مؤلف شماره 22]

احمد بن مروان طیب سرخسى، دانشمند، حکیم، ادیب، از شاگردان کندى فیلسوف، معلم خلیفه معتضد عباسى و ندیم و یار مخصوص خلیفه و متولى نهاد حسبه در بغداد . (67)

39 . کتاب السیاسة . (68)

40 . الحسبة الکبرى . (69)

41 . الحسبه الصغرى . (70)

یحیى بن حسین الهادى الى الحق (245 - 298ه/859 - 910م) [مؤلف شماره 23]

ابوالحسن یحیى بن حسین بن قاسم بن ابراهیم، الهادى الحق، مؤسس و امام زیدیه یمن . (71)

42 . مسالة فى الامامة . (72)

43 . فى تثبیت الامامة . (73)

عبیدالله خزاعى (متوفاى 300ه/913م) [مؤلف شماره 24]

عبیدالله بن عبدالله بن طاهر بن حسین بن مصعب بن زریق بن ماهان 11 خزاعى بغدادى، شاعر ساده نویس، امیر، متولى شرطه در بغداد در زمانى که محمد بن عبدالله بن طاهر در بغداد امارت داشت . (74)

44 . رسالة فى السیاسة الملوکیه . (75)

عبدالله بن شریشر (متوفاى 303ه/906م) [مؤلف شماره 25]

عبدالله بن محمد انبارى ناشى‏ء، معروف به ابن شریشر، متکلم، منطقى، عروضى، نحوى، شاعر، از اهالى انبار، مدت طولانى ساکن بغداد بود تا آن‏که به مصر رفت و در آن‏جا تا وفات خود باقى ماند . (76)

45 . مسائل الامامة . (77)

حسن اطروش (230 - 304ه/845 - 917م) [مؤلف شماره 26]

حسن‏بن على‏بن حسن‏بن على‏بن محمدبن‏على بن حسین‏بن على‏بن ابى‏طالب‏علیه السلام، حسینى، هاشمى، اطروش، سومین امام دولت علویان طبرستان، دانشمند، صاحب مباحثى در تفسیر، کلام، فقه، حدیث، ادبیات، اخبار، لغت و شعر . (78)

46 . الامامة . (79)

47 . الاحتساب . (80)

محمد واسطى (متوفاى 306ه/918م) [مؤلف شماره 27]

محمدبن زیدبن على‏بن حسین واسطى، بغدادى، معتزلى از علماى کلام . (81)

48 . الامامه . (82)

حسین حلاج (متوفاى 309ه/922م) [مؤلف شماره 28]

حسین بن منصور حلاج فارسى، بیضاوى، بغدادى، صوفى، متکلم، در بغداد کشته شد . (83)

49 . السیاسه و الخلفاء و الامراء . (84)

على بن ماشطه (زنده در 310ه/922م) [مؤلف شماره 29]

على بن حسن معروف به ابن ماشطه، کاتب، متبهر در حساب و خراج . (85)

50 . کتاب الخراج . (86)

احمدبن سلیمان بن بشار کاتب (87) (متوفاى 312ه/924م) [مؤلف شماره 30]

51 . کتاب الخراج . (88)

قدامة‏بن جعفر (زنده در 320ه/932م) [مؤلف شماره 31]

جعفربن قدامة بن زیاده معروف به قدامة بن جعفر از کاتبان و داراى کتابى در فن کتابت . (89)

52 . الخراج و صناعة الکتابة: (90)

کتاب مذکور متشکل از هشت منزل و هر منزل شامل ابواب متعددى است . چهار منزل اول این کتاب از دست رفته و درباره محتواى آن تنها مشخص است که منزل سوم درباره بلاغت و منزل چهارم درباره دیوان انشا که کارکرد وزارت خارجه امروزى را ایفا مى‏کرده بوده است . منزل پنجم که آغاز بخش چاپ شده است‏به یازده باب تقسیم مى‏شود و طى آن مؤلف ضمن گزارش دقیقى از شکل‏گیرى، وظایف و روابط مؤسسات و نهادهاى اساسى دولت‏با یکدیگر به بررسى این مؤسسات پرداخته و با تکیه بر آنچه امروزه سیاست‏هاى کلى شناخته مى‏شود سخن گفته است . به بیانى واضح‏تر، او ضمن ربط سیاست‏هاى کلى با خراج، نهاد خراج را به عنوان مدخلى در بررسى خود مد نظر قرار داده و سپس دیوان‏هاى نظامى، نفقه، بیت المال، رسائل، توقیع، ضرب سکه، مظالم، شرطه، برید و راه‏ها را مورد مطالعه قرار داده است . جغرافیاى سیاسى قلمرو اسلامى، سرزمین‏هاى آباد و مردم ساکن در آن محتواى منزل ششم را در هفت‏باب تشکیل مى‏دهد . مؤلف در منزل هفتم، مباحث اقتصاد سیاسى دولت را مطالعه کرده، تمامى منابع مالى دولت و برآورد درآمدهاى دولت در دوره خودش را توصیف کرده است . منزل هشتم این کتاب که جزو مجموعه تحقیق شده نبود، به کتاب تحفة الوزراء ثعالبى پیوست‏شده بود . مؤلف در این منزل به علل شکل‏گیرى جامعه و نیازهاى اصلى که موجب پیدایش جوامع سیاسى، پادشاهى و امامت مردم پرداخته و سپس روابط حاکم و رعیت و شرایط و مقرراتى که هر یک از طرفین باید آن را رعایت کنند را مد نظر قرار داده است .

شلمغانى (متوفاى 322ه/934م) [مؤلف شماره 32]

ابوجعفر محمد بن على شلمغانى، معروف به ابن ابى عزاقر، متاله و بدعت گذار، در آغاز امامى بود; سپس ادعا کرد که خداوند در او حلول کرده است و شریعتى را تاسیس کرد که بر اساس آن خداوند در هر انسان به اندازه خودش حلول مى‏کند . ابن فرات وزیر از او حمایت مى‏کرد . علما خون او را هدر دانستند; از این رو الراضى بالله عباسى او را به قتل رسانید و جسدش را سوزانید تا پیروانش او را مقدس نشمارند . (91)

53 . کتاب الامامة . (92)

احمد بلخى (235 - 322ه/849 - 934م) [مؤلف شماره 33]

ابو زید احمد بن سهل بلخى، دانشمندى که در تالیفات خود به روش فلاسفه عمل کرده است، در آغاز آموزگار بچه‏ها بود، اما علم او را به مراتب بالا رسانید . (93)

54 . السیاسة الصغیرة . (94)

55 . السیاسة الکبیره . (95)

ابوالحسن اشعرى (270 - 330ه/883 - 942م) [مؤلف شماره 34]

على بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم، نسبش به ابوموسى اشعرى یمانى باز مى‏گردد . بصرى، متکلم، آشنا با برخى علوم، اشعریان بدو منسوبند . در بصره به دنیا آمد و در بغداد سکونت گزید و در آن‏جا از دنیا رفت . (96)

56 . کتاب الامامة . (97)

احمد بن عقده کوفى (249 - 332ه/863 - 944م) [مؤلف شماره 35]

احمد بن سعید بن عقده کوفى، از موالى بنى هاشم، محدث و حافظ . (98)

57 . کتاب شورى . (99)

على بن جراح (245 - 334ه/859 946م) [مؤلف شماره 36]

على بن عیسى بن داوود بن جراح بغدادى، ادیب، نثر نویس، مفسر، تاریخ نگار، سیاسى، وزیر براى المقتدر بالله خلیفه عباسى، دو یا سه بار متولى وزارت گردید .

58 . الکتاب و سیاسة المملکة و سیر الخلفاء . (100)

احمد بن دایه (متوفاى 334ه/946م) [مؤلف شماره 37]

احمد بن یوسف بن ابراهیم بن دایه، از کاتبان و وزراى مصر . کتابى درباره زندگانى احمد بن طولون نوشته است . (101)

59 . سیاسة الامراء و ولاة الجنود المتضمن لثلاثة عهود: (102)

به گفته ابن دایه این کتاب چکیده کتاب سیاست افلاطون است; اما دکتر عبدالرحمن بدوى تاکید کرده که این کتاب ترجمه نیست، بلکه تالیفى متاثر از اندیشه‏هاى یونانى است . انگیزه مؤلف از تالیف این کتاب آن بوده که ردیه بر کسانى که به حکمت فارسى تعصب نشان مى‏دهند و یونانیان را به کوتاهى در سیاست متهم مى‏کنند بنویسد تا ثابت کند در حوزه حکمت‏سیاسى یونانیان شانى کمتر از فارس‏ها ندارند . کتاب به سه عهدنامه مى‏پردازد: عهدنامه پادشاه براى پسرش که در آن وظایف و مسؤولیت‏ها و صفات پادشاه را براى پسرش تعریف مى‏کند; عهدنامه وزیر براى پسرش که ویژگى‏هاى منصب وزارت، وزیر و نقش و رفتار او در آن طرح شده و عهدنامه عامى براى پسرش که از ویژگى‏ها و مسؤولیت‏هاى سیاسى شهروندان سخن برآمده است . گویا مؤلف با رویکردى روانى به عناصر روابط سیاسى جامعه پرداخته و بر رفتار سیاسى و فرهنگ سیاسى متمرکز شده است .

ابونصر محمد فارابى (260 - 339ه/874 - 950م) [مؤلف شماره 38]

محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان فارابى منسوب به فاراب، از شهرهاى قزاقستان 12 ملقب به معلم دوم، حکیم، ریاضى‏دان، طبیب، موسیقى دان، آشنا به زبان ترکى، فارسى، یونانى و سریانى . در فاراب به دنیا آمد، عربى را خوب فرا گرفت، بخشى از دانش خود را از متى بن یونس فرا گرفت، به حران رفت و همنشین یوحنا بن جیلان شد، به مصر رفته و سپس به دمشق بازگشت و در آن اقامت کرد و در همان جا از دنیا رفت . (103)

60 . السیاسة: (104)

هدف مؤلف از تالیف این کتاب، بیان مقررات سیاسى عام المنفعه‏اى است که همه اقشار و طبقات جامعه در رفتارشان با اعضاى طبقه خود، طبقات بالا و پایین مى‏توانند از آن بهره برند، چون هر دسته از اینها سیاستى متفاوت با دسته دیگر دارند . سپس قواى فکرى و حیوانى را طرح کرده و آن را به رفتار سیاسى ارتباط مى‏دهد . شکل‏گیرى جامعه سیاسى، نقش انبیا و بررسى رفتار سیاسى انسان طى مجموعه‏اى از ارزش‏ها مانند عدالت، مشورت، نصیحت و رازدارى موضوعات دیگرى است که او بدان پرداخته است .

61 . السیاسة المدنیه: (105)

او در این کتاب سخن خود را با عقل فعال (خداوند) آغاز مى‏کند و ضمن اشاره به تفاوت‏هاى عقلى انسان و حیوان به جوامع مدنى مى‏پردازد و آنها را به سه دسته عظمى، وسطى، صغرى، تقسیم مى‏کند و جایگاه انسان در جامعه را به دو حالت محدود مى‏کند: رئیسى که که مرئوس نیست و رئیسى که مرئوس است و حالت اول را در حاکم فیلسوف محصور مى‏داند . آن‏گاه فارابى مدینه فاضله و شهرهاى غیر فاضله همچون فاسقه، ظالمه، جاهله، ... را دسته بندى مى‏کند .

62 . تحصیل السعاده: (106)

فارابى در این کتاب به دنبال تامین سعادت و چگونگى تحقق آن براى امت‏ها و انسان‏هاست . فارابى فضایل را در چهار دسته نظرى، خلقى، فکرى و عملى تقسیم مى‏کند و فضیلت‏شایسته براى هر دسته را بر مى‏شمارد; براى مثال فرد نظامى باید از فضایل فکرى و بدنى بهره‏مند باشد . او بر نقش شاه در تربیت دسته‏هاى گوناگون جامعه براساس فضایل شایسته هر دسته تاکید دارد .

63 . آراء اهل المدینة الفاضلة: (107)

کتاب با صفات موجود اول آغاز مى‏شود، سپس از نفس انسان، قابلیت‏ها، توان و نحوه شکل یابى آن، عوامل شکل‏گیرى جوامع بشرى، علت نیاز انسان به جامعه، علت ضرورت وجود رئیس، ویژگى مدینه فاضله و مدینه‏هاى رویاروى آن، فنون و صنایع مورد نیاز این مدینه، دیدگاه‏هاى ساکنان مدینه جاهله و فاسقه سخن به میان مى‏آید . بنا به نظر فارابى، جوامع انسانى به دو گروه کامل و ناقص تقسیم مى‏شوند . جوامع تکامل یافته خود سه دسته‏اند: بزرگ، متوسط و کوچک که او از آنها به معموره، امت و مدینه یاد مى‏کند . او در بحث جوامع ناقص از روستا، محله، کوچه و خیابان و خانه نام مى‏برد . او بر این ایده است که برترین نیکى‏ها در مدینه یا جوامع تکامل یافته کوچک به دست مى‏آید و نه در سطوح پایین‏تر .

ابوبکر محمد بن عبدالله برذعى (متوفاى 340ه/951م) [مؤلف شماره 39]

در یکى از توابع آذربایجان به دنیا آمد و جزو خوارج بود . (108)

64 . کتاب الامامة . (109)

65 . نقض کتاب ابن راوندى فى الامامة . (110)

محمد غلام ثعلب (261 - 345ه/875 - 956م) [مؤلف شماره 40]

محمد بن عبدالواحد بن هشام بغدادى، زاهد، معروف به غلام ثعلب، لغوى و متوفاى بغداد . (111)

66 . کتاب الشورى . (112)

اخوان الصفا و خلان الوفا (سده 4ه/109م)

آنان مجموعه‏اى بودند که در سده چهارم هجرى در بصره شکل گرفتند و شاخه‏اى از آنان در بغداد قرار داشت . اخوان الصفا کاملا شناسایى نشده‏اند و تنها پنج نفر از آنان شناخته شده‏اند که هنوز ابهامات و تردیدهاى فراوانى در مورد آنان وجود داد که عبارتند از: ابوسلیمان محمدبن نصر بستى معروف به مقدسى، ابوالحسن على بن هارون زنجانى، ابواحمد نهرجورى، عوضى و زیدبن رفاعة . اعضاى این تشکل در چهار رتبه قرار مى‏گرفتند . در مرتبه اول جوانان بیش از پانزده سال سن قرار مى‏گرفتند که حرفه و نعت‏خاصى را دنبال مى‏کردند . به این سه دسته الاخوان الابرار گفته مى‏شده; در مرتبه بعد رؤسا و مدیرانى قرار مى‏گرفتند که حداقل سى سال داشته باشند و حکمت و عقل آنها پذیرفته شده باشد . به این دسته الاخیار الفضلاء گفته مى‏شد; در مرتبه سوم شاهان صاحب سلطنت قرار مى‏گرفتند که چهل سال تمام داشته باشند و به عنوان کسانى که جهت‏حفظ قوانین الهى مى‏کوشند شناخته شده باشند و الاخوان الفضلاء الکرام خوانده مى‏شوند; در مرتبه چهارم برگزیدگانى بودند که حداقل پنجاه سال داشته باشند ... . (113)

67 . سرالاسرار لتاسیس السیاسة و ترتیب الرئاسة . (114)

این کتاب به موضوعاتى چون انواع شاهان، رفتار و منش شاهانه، سیماى عدالت، تعداد وزرا، روش مدیریت و سیاست آنان، سفرا، کاتبان، ناظران مردم، خراج، اداره فرمانده‏هان و سربازان و جنگ‏ها پرداخته است .

ابوالقاسم بغدادى (متوفاى 345ه/956م) [مؤلف شماره 42]

عبید الله بن احمد بن عبیدالله بن حسین بن حسن بن فیروز کلوذانى، از فضلا و دیواندار دیوان سواد . (115)

68 . الخراج . (116)

این کتاب دو بار و در سال‏هاى 326 و 336ه به نگارش درآمده است .

محمد کندى (283 - 350ه/897 - 961م) [مؤلف شماره 43]

محمد بن یوسف بن یعقوب کندى تجیبى، تاریخ‏نگار، نسب شناس، محدث، متولد مصر و متوفاى در شهر فسطاط مصر . (117)

69 . کتاب الولاة و القضاة . (118)

عبدالعزیز بن حاجب نعمان (متوفاى 351ه/962م) [مؤلف شماره 44]

عبد العزیز بن ابراهیم بن حاجب النعمان، کاتب دیوانى، متولى دیوان سواد در روزگار معزالدوله . (119)

70 . انس ذوى الفضل فى الولایة و العزل . (120)

على فراء (متوفاى 352ه/963م) [مؤلف شماره 45]

على بن حسین بن على العیسى فراء، مورخ مصرى و فقیه مذهب مالکى . (121)

71 . محاسن الملوک . (122)

ابراهیم قلانسى (متوفاى 359ه/970م) [مؤلف شماره 46]

ابراهیم بن عبدالله معروف به قلانسى زبیدى، فقیه و آشنا با علم کلام . (123)

72 . الامامة . (124)

محمد قمى (متوفاى 368ه/978م) [مؤلف شماره 47]

محمد بن احمد بن داوود بن على قمى، فقیه، محدث و از بزرگان قم . (125)

73 . الرسالة فى عمل السلطان . (126)

اسحاق بن شریح (300 - 377ه/913 - 992م) [مؤلف شماره 48]

اسحاق بن یحیى بن شریح، نصرانى، معروف به ابن زرقاله، شناخت زیادى از امور دیوانى و نظارت بر کارکنان داشت . (127)

74 . الخراج: (128)

این کتاب در دو جلد تدوین شده است . (129)

ابن بابویه قمى (306 - 381ه/918 - 991م) [مؤلف شماره 49]

محمد بن على بن حسین بن موسى بابویه قمى معروف به شیخ صدوق، محدث، از بزرگان امامیه، صاحب کتاب من لایحضره الفقیه که زیر بناى اندیشه ولایت فقیه [امام] خمینى است، و از نوادر در میان قمیان است، در رى سکونت گزید و در خراسان جایگاه بلندى به دست آورد . در رى دفن شد . حدود سیصد اثر از خود بر جاى نهاده است . (130)

75 . الامامه و التبصرة من الخیرة . (131)

76 . السلطان . (132)

77 . کتاب الشورى . (133)

صاحب بن عباد (326 - 385ه/937 - 995م) [مؤلف شماره 50]

اسماعیل‏بن عبادبن عباس‏بن عبادبن احمدبن ادریس طالقانى معروف به صاحب، نویسنده، ادیب، سیاسى، آشنا با بسیارى از علوم، متولد اصطخر . گفته شده در طالقان به دنیا آمده، متولى وزارت براى مؤید الدوله‏بن بویه‏بن رکن الدوله، متوفاى رى . (134)

78 . کتاب الوزاره . (135)

79 . کتاب الامامة . (136)

پى‏نوشت‏ها

1 . متن مورد نظر توسط محمد عبده با عنوان مقتبس السیاسة و سیاج الریاسة و نیز توسط توفیق الفکیکى با عنوان الراعى و الرعیه: المثل الاعلى للحکم الدیمقراطى فى الاسلام شرح عهد الامام على الى الاشتر النخعى حین ولاه مصر در چاپخانه اسعد بغداد در 1962م . به چاپ رسیده است .

2 . زرکلى، الاعلام، ج 3، ص 289 - 290 .

3 . نسخه‏اى خطى در کتابخانه الوطنیه در تونس: بخش‏هاى مربوط به تعریف علم سیاست در مجله الفکر العربى بیروت، (ش 23، نوامبر و اکتبر 1981م) به چاپ رسیده است .

4 . منتشر شده به همراه کتاب عبدالرزاق الحصان، نظرة عابرة فى شمالى العراق (بغداد: 1940م، ص 104 - 134).

5 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 654 .

6 . عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج 6، ص 156 .

7 . تحقیق و چاپ از محمد کردعلى (قاهره: 1945م). احمد رفعت البدراوى نیز آن را در 55 صفحه همراه با مقدمه شکیب ارسلان (بیروت: دارالنجاح، بى‏تا) به چاپ رسانده است .

8 . ضمن کتاب حسن صعب، علم السیاسة (بیروت: دارالعلم للملایین، 1977م) و نیز همراه با رسائل البلغاء، گزیده و دسته‏بندى محمدکردعلى (قاهره: لجنة التالیف و الترجمه و النشر، 1954م).

9 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 11، ص 67 - 68 .

10 . ابن ندیم، الفهرست، ص 250; بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، ص 8 .

11 . ابن ندیم، پیشین، ص 250; بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، ص 8 .

12 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 13، ص 240 .

13 . چاپ قاهره، چاپخانه السلفیه، 1352 ق . 217 ص . عبدالعزیز محمد الرحبى متوفاى 1184 ه/1770م . شرحى بر این کتاب تحت عنوان فقه الملوک و مفتاح الرتاج، شرح کتاب الخراج، (تحقیق و چاپ احمد الکبیسى) نگاشت . بغداد: دیوان الاوقاف، 1973م).

14 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 13، ص 148 .

15 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 1، ص 48; همو، هدیة العارفین، ج 2، ص 507 .

16 . همو، هدیة العارفین، ج 2، ص 507 .

17 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 3، ص 185 - 186 .

18 . منتشر شده به وسیله جوینبول (لیدن: 1896م) و نیز با تحقیق حسین مونس (قاهره: دار الشروق، چاپ اول، 1987م، 134 ص).

19 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 5، ص 35 .

20 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 711 .

21 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 4، ص 286 .

22 . ابن ندیم در الفهرست، جاحظ در البیان و التبیین، ر . ک: بروکلمان، پیشین، ج 3، ص 34 - 35 .

23 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 6، ص 187 .

24 . نسخه خطى واقع در استانبول مکتبة احمد الثالث‏به شماره 1116 در 87 ورق، و نیز مکتبة نور عثمانیة به شماره 2598/1 در 101 ورق و نیز دانشگاه امریکایى بیروت به شماره - . 613 Mic - A 25 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 623; عمررضا کحالة، پیشین، ج 6، ص 187 .

26 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 8، ص 109 .

27 . حسین مونس، اطلس تاریخ اسلام، ص 232 .

28 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 32; ابن ندیم، پیشین، ص 169; بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 825 . در دار الکتب المصریه نسخه‏اى به شماره 1386 طلعت، 87 صفحه، 1761 ادب، 44 ق وجود دارد که مؤلف آن نامعلوم است . احتمال مى‏رود این نسخه همان کتاب باشد، چون براساس بررسى‏هاى به عمل آمده عنوان مشابهى از دیگر مولفان وجود ندارد .

29 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 101 - 102 .

30 . تحقیق و بررسى حامد عبدالله ربیع (قاهره: دارالشعب، 1983م). نیز با تحقیق ناجى تکریتى (بغداد: دارالشؤون الثقافیه العامه، 1987م). چاپ شده بدون تحقیق در قاهره، 1286ق .

31 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 4، ص 38 .

32 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 272; عمررضا کحاله، پیشین، ج 4، ص 38 .

33 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 7، ص 247; زرکلى، پیشین، ج 5، ص 25 - 26 .

34 . نسخه خطى در دارالکتب الوطنیه للمخطوطات در تونس به شماره 2029، فهرست استاد حسن حسنى عبدالوهاب .

35 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 13، ص 244 .

36 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، ص 537 - 544 .

37 . همان .

38 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 8، ص 7 .

39 . تحقیق و نشر احمد زکى (قاهره: مطبعة الامیریه، 1914م). همچنین تحقیق فوزى عطوى (بیروت: الشرکة اللبنانیة للکتاب، 1907م).

40 . تحقیق عبدالسلام هارون (قاهره: دارالکتاب العربى، 1955ه). نیز تحقیق حسن السندوبى و منتشر شده ضمن رسائل جاحظ (قاهره: المکتبه التجاریه الکبرى، 1933م، 280ص).

41 . عبدالسلام هارون به صورت پیوستى به رسائل جاحظ اشاره شده و آن را به چاپ رسانیده که شصت صفحه است .

42 . زرکلى، پیشین، ج 6، ص 221; عمررضا کحاله، پیشین، ج 1، ص 200 .

43 . نسخه خطى واقع در مجمع علمى عراقى به شماره 3/عقاید، مذاهب، فرق، ردود .

44 . زرکلى، پیشین، ج 1، ص 261 .

45 . تحقیق حسن السندوبى و منتشر شده ضمن رسائل جاحظ (قاهره: مکتبة التجاریة الکبرى، 1933م) 310 ص . نیز تحقیق عبدالسلام هارون طى دو رساله به نام‏هاى استحقاق الامامه و الجوابات فى استحقاق الامامة، ضمن رسائل جاحظ چاپ شده (قاهره: الخانجى، 1979م) جزء چهارم .

46 . تحقیق عبدالسلام هارون، ضمن رسائل جاحظ (قاهره: الخانجى، 1965م، 50ص) جزء دوم .

47 . نسخه خطى در دارالکتب المصریه به شماره 2345، 5690، 4797 ادب و میکرو فیلم شماره 1770 گرفته شده از کتابخانه کوبریلى در ترکیه، 438 نگاتیو; نیز در معهد المخطوطات العربیه در قاهره به شماره 640; نیز در مدرسه عبدالرحمن الصائفى در موصل عراق شماره 1065 ه .

48 . نسخه خطى در ایاصوفیه ترکیه به شماره 2828; بروکلمان، پیشین، ص 115 .

49 . چاپ شده ضمن رسائل جاحظ، تحقیق سندوبى، شماره 183 و بروکلمان، پیشین، ص 124 .

50 . نسخه خطى در موزه بریتانیا به شماره - OR - 9446 ، بروکلمان، پیشین، ص 127 .

51 . چاپ شده ضمن رسائل با جاحظ تحقیق السندوبى، شماره 115 و بروکلمان، پیشین، ص 124 .

52 . چاپ شده ضمن رسائل جاحظ، مجموعه محمد ساسى المغربى، ص 155 - 160; مجموعه ریشر، ص 186 - 188; الخزانه التیموریه، ص 376 - 379; موزه بریتانیایى 65 و 286 و چاپ شده در حاشیه الکامل مبرد، ص 126 - 251 .

53 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 9، ص 240 .

54 . کحاله، همان; بغدادى، هیدیة العارفین، ج‏2، ص‏17; بغدادى، ایضاح المکنون، ج‏2، ص‏272 .

55 . کحاله، پیشین، ج‏7، ص‏68 .

56 . همان .

57 . ابن ندیم، پیشین، ص 94; زرکلى، پیشین، ج 1، ص 205 .

58 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 51; ابن ندیم، پیشین، ص 94; زرکلى، پیشین، ج 1، ص 205 . زرکلى از ابن خلکان نقل کرده که کتابش مشهور است، اما از مؤلف خبرى در دست ندارم و تنها براى کتابش به او اشاره کرده‏ام .

59 . مقدمه کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه (قاهره: سلسله تراثنا، 1963م).

60 . چاپ شده در مجلد اول عیون الاخبار (قاهره: المؤسسه المصریه العامه للتالیف و النشر، سلسلة تراثنا، 1963م) ص 106; به صورت مستقل به کوشش محمدابراهیم آدم الکتبى به چاپ رسیده است (مصر: 1324هق/1907م).

61 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 1، ص 256 - 257 .

62 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 51 - 52 .

63 . همان .

64 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 1، ص 95 .

65 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 272; زرکلى، پیشین، ج 1، ص 60 .

66 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 306; زرکلى، پیشین، ج 1، ص 60 .

67 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 175 .

68 . حاجى خلیفه، کشف الظنون، ص 665، عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 175 .

69 . حاجى خلیفه، پیشین .

70 . همان .

71 . بروکلمان، پیشین، ج 3، ص 326 .

72 . نسخه‏اى خطى در موزه بریتانیا به شماره 206، ;57| II| III| XI ، ر . ک: پیشین، ج 3، ص 326 .

73 . نسخه‏اى خطى در موزه بریتانیا به شماره 206، III 236 XVI |123 | XXX III ، امبروزیانا، ر . ک: بروکلمان، پیشین، ج 3، ص 326 .

74 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 6، ص 240 .

75 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 645; ابن ندیم، پیشین، ص 170، حاجى خلیفه، پیشین، ص 1441 . حاجى خلیفه از این کتاب با عنوان کتاب الرئاسه فى السیاسه یاد کرده است .

76 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 6، ص 111 .

77 . به کوشش وان اس -(Van ESS) بیروت: المعهد العالمى للابحاث الشرقیه، 1971م).

78 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 3، ص 252 .

79 . همان .

80 . نسخه‏اى خطى در موزه بریتانیایى، پیوست 413، نسخه‏هاى شرقى به شماره 3804/3، ورق‏هاى 285 - 292; ر، ک: فؤادسزگین، مجلد نخست، جزء اول، ص 342 .

81 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 10، ص 13 .

82 . نسخه خطى در کتابخانه فیض الله در استانبول به شماره 1172 . نام مؤلف حذف شده اما در پایان کتاب نوشته شده که به خط محمد واسطى . بغدادى در هدیه العارفین، ج 2، ص 25 و نیز حاجى خلیفه در پیشین، ص 1398 همین‏گونه از او یاد کرده‏اند .

83 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 4، ص 63 - 64 .

84 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 304 - 305 .

85 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 7، ص 68 .

86 . ابن ندیم، پیشین، ص 195; بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 680 .

87 . این ندیم، همان; بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 57 .

88 . ابن ندیم، همان; بغدادى، هدیة العارفین، همان .

89 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 3، ص 142 .

90 . تحقیق محمد حسین زبیدى (بغداد، الرشید، 1981م، ص 465).

91 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 11، ص 66; زرکلى، پیشین، ج 6، ص 273 .

92 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 272; همو، هدیة العارفین، ج 2، ص 33 .

93 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 1، ص 240 .

94 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 59; ابن ندیم، پیشین، ص 198 .

95 . بغدادى، هدیة العارفین، همان; ابن ندیم، همان .

96 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 7، ص 35 .

97 . بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 272; همو، هدیة العارفین، ج 1، ص 677 .

98 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 106 .

99 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 60; بغدادى، ایضاح المکنون، ج 2، ص 36 .

100 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 7، ص 162 .

101 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 678 .

102 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 207 .

103 . تحقیق عمر المالکى تحت عنوان الفلسفه السیاسیه عند العرب (الجزائر: الشرکة الوطنیه للنشر، 1971م). نسخ دیگرى از این کتاب وجود دارد که به مؤلفان دیگرى منتسب است; از جمله نسخه اسکوریان در اسپانیا به شماره 719 تحت عنوان کتاب فى سیاسة الامراء و ولاة الجنود المتضمن لثلاثة عهود از ابراهیم بن عبدالواحد بن ابى النور که به درخواست مؤید بنصرالله امیرالمؤمنین ابى یحیى بن ابى بکر حاکم افریقا - به مرکزیت تونس در 718 - 747ه/1318 - 1346 م - در 82 صفحه .

104 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 11، ص 194 .

105 . تحقیق فؤاد عبدالمنعم‏احمد و منتشر شده ضمن مجموع فى السیاسة (اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعه، 1982م) ; پیش از او، لویس شیخو به تحقیق و نشر آن اقدام کرد (بیروت: 1911م، 28ص).

106 . چاپ شده همراه با رسائل فارابى (حیدرآباد هند: مطبوعات دائرة المعارف عثمانیه، 1926م)، 77 ص، با عنوان السیاسات المدینه; نیز تحقیق فوزى نجار (بیروت: مطبقة کاتولیکیه، 1964م).

107 . چاپ شده ضمن رسائل فارابى (حیدرآباد هند: مطبوعات دارالمعارف العثمانیه، 1962م، 47ص).

108 . با تحقیق البیر نصرى‏نادر (بیروت: مطبعة الکاتولیکیة، 1959م، 130ص).

109 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، صص 40 - 41 .

110 . همان .

111 . همان .

112 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 10، ص 266 - 267 .

113 . حاجى خلیفه، پیشین، ص 1431; بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، ص 42 .

114 . پطرس البستانى، مقدمة رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا (بیروت: دارصادر، 1957م).

115 . تحقیق احمد التریکى (بیروت: دار الکلمه، چاپ اول، 1983م). از این کتاب نسخى خطى وجود دارند که به ارسطو منسوبند، از جمله نسخه کتابخانه رفاعه طهطاوى در سوهاج مصر به شماره 167 تاریخ، نسخه موجود در کتابخانه دانشگاه امریکایى بیروت - Mic - A - 331 و نسخه خطى موجود در پاریس به خط محمدبن حاج صالح مرعشى متوفاى 968ق . دکتر تریکى معتقد به وجود رساله‏اى در علوم شرعى براى اخوان الصفاست که همان پنجاهمین رساله آنان باشد که در آن به اداره و سیاست و انواع آن پرداخته‏اند و از سیاست و اداره انسان بر خود، جسم، دوستان و ... سخن مى‏گویند .

116 . حاجى خلیفه، پیشین، ص 646 .

117 . همان .

118 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 12، ص 142 .

119 . به کوشش رفن کست (لیدن: 1912م). همچنین چاپ بیروت: مکتبة الیسوعیین و نیز چاپ افست (بغداد: مکتبة المثنى، 1964م).

120 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 5، ص 239 - 240 .

121 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 577; عمررضا کحاله، پیشین، ج 5، ص 239 .

122 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 7، ص 76 .

123 . نسخه خطى در دارالکتب المصریه به شماره 4786 ادب طلعت در 54 قطعه .

124 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 1، ص 54 .

125 . همان .

126 . همان، ج 8، ص 359 .

127 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، ص 48; زرکلى، پیشین، ج 5، ص 312 .

128 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 3، ص 239 .

129 . ابن ندیم، پیشین، ص 195; بغدادى، هدیة العارفین، ج 1، ص 200 .

130 . زرکلى، پیشین، ج 6، ص 274; کحاله، پیشین، ج 11، ص 3 .

131 . چاپ بیروت: دار المرتضى، 1985م .

132 . بغدادى، هدیة العارفین، ج 2، ص 52 - 53; همو، ایضاح المکنون، ج 2، ص 303 .

133 . همان .

134 . عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 274 .

135 . ابن ندیم، پیشین، ص 194; عمررضا کحاله، پیشین، ج 2، ص 274 .

136 . نسخه خطى در مکتبة البلدیة شهر اسکندریه مصر به شماره 3843 ج; نسخه میکروفیلم آن در معهد المخطوطات العربیة در قاهره وجود دارد . ابن ندیم در الفهرست (ص 194) به آن اشاره کرده است .

پاورقى‏ها:

1) محقق مصرى و داراى دکتراى علوم سیاسى از دانشگاه قاهره .

2) دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر .

3) تاریخ محمود و صلاح الدین ایوبى .

4) منتسب به نحو .

5) منتسب به اصول فقه یا اصول دین .

6) داراى تلاشى در فقه .

7) کاتب به مسؤول دیوان انشاء، امور خارجه یا دیوان اموال گفته مى‏شد .

8) به معناى لوچ - مترجم .

9) لقبى است که غیرشیعیان به وى داده‏اند . در میان شیعه به «مومن الطاق‏» مشهور است - . فصلنامه .

10) خانه کتاب .

11) نوه طاهر بن حسین مؤسس طاهریان خراسان - مترجم .

12) از شهرهاى خراسان بزرگ که امروزه جزئى از خاک قزاقستان است - مترجم .

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir