02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 95
5/23/2023

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

 (( نقش  IT  در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت ))

(( دکتر عظیم ساحتی مهر ))

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنـــاب

چکیــده

  بمرور زمان کوچک وکوچکتر شدن جهان وتصور آن در مقیاس دهکده جهانی جامه واقعیت به خود پوشیده و پذیرش یک چنین حقیقتی برای ملل مختلف نیز به علت ملموس شدن آن ساده تر میگردد. در عصر حاضر دیگر دسترسی به اطلاعات مشکل عمده محسوب نگردیده بلکه پردازش و کاربردی کردن آن را بایستی با اهمیت ویژه تلقی نمود. رقابت در محدوده های جغرافیائی دیگر مفهوم خاصی ندارد و بلکه بایستی رقابت را متاثر از زمان و در پدیده جهانی شدن در جهان بدون مرز برنامه ریزی و عمل نمود . جهان در حال توسعه با مشکلات تطبیق با واقعیت ها روبرو بوده و متاسفانه در اکثر آنها نیز در مقابل سرعت تغییر و تحول یک نوع بلاتکلیفی مشهود میباشد . بایستی این واقعیت پذیرفته شود که در برخی از موارد سرعت تغییر از سرعت درک آن فزونی گرفته و به اصطــلاح قبل از ملموس شدن یک پدیده ای لازم مینماید خواه ، نا خواه گرایش به سمت پدیده ای دیگری باشد که از عرصه های مختلف تولید و تجارت و با جاذبه های خاص و در کمترین زمان ممکن در معرض دید قرار می گیرد که شاید زمانی تصور آن نیز میتوانست غیر ممکن باشد.

 

 واژه‌های کلیدی :

مدیریت ـ نگرش سیستمی ـ جهانی شدن ـ تکنولوژی اطلاعات ـ تحقیق و توسعه .

 

1 مقـــدمه :

منشاء هر گونه تغییر وتحول از تحقیق وتوسعه است و کشورهایی که به این امر مهم پرداخته اند هم اکنون در جزو پیشگامان در زمینه های علمی و صنعتی بشمار رفته و نقش تعیین کننده در تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی به عهده دارند . با قبول محور بودن انسان در توسعه وغنی بودن کشور ایران از منابع انسانی و با ضریب هوشی بالا و مطرح در سطح جهانی ، بایستی جایگاه تحقیق و توسعه در ایران به دقت بررسی و از تمامی جوانب مختلف آن نیز ارزیابی مجدد به عمل آید

چنانچه ادعا شود که هنوز تعریف درست از تحقیق ومحقق در واحد های تولیدی وخدماتی نبوده و اکثراً به علت مقاومت در مقابل تغییر به تولید و تجارت در سطح ملی و نه در مقیاس جهانی توجه میگردد ،  مسلماً سخنی به گزاف گفته نشده است. با بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعات لازم است مراکز تحقیق و توسعه ایران در مقیاس جهانی به تولید و تجارت توجه کرده و بستر لازم را برای رقابت در سطح بین المللی هموار نمایند . در این مقاله ضمن پرداختن به پدیده جهانی شدن به موانع و مشکلا ت در مسیر تحقیق و توسعه پرداخته شده و در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر پیشنهادات سازنده ای نیز ارائه میگردد .

 

2 جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ توسعه :

برای رسیدن به اهداف توسعه بایستی بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی فراهم شود . در اکثر کشورهای در حال توسعه بٌعد فرهنگی موضوع به بوته فراموشی سپرده می شود در حالی که نقش این عامل در بسترسازی از هر نظر فوق العاده مهم و تعیین کننده ارزیابی می گردد . فرهنگ منشأء اعتقاد و باورهای ملی است و با قبول محور بودن انسان در توسعه در حقیقت رشد و فقر، زائیده باور و عملکرد نیروهای انسانی در جوامع است که می تواند آنها را در زمره ممالک پیشرفته و با عقب مانده در آورد . جهانی شدن اقتصاد و جهانی سازی نیز زائیده تفکر انسانهایی است که با درک واقعیتها مسیر آینده را ترسیم و فعالیتهای اقتصادی را در راستای آن می خواهند هدایت و رهبری نمایند .

بایستــی توجه داشت که جهانی شدن ، به معنی یکپارچه سازی اقتصادها و جوامع سراسر دنیا ، فرآیند پیچیده ای است که برجنبه های گوناگون زندگی ما تأثیر می گذارد . رشد سریع اقتصادی و کاهش فقر در چین و هند و دیگر کشورهایی که در گذشته نه چندان دور در جزو ممالک فقیر به حساب می آمدند وجهی از جهانی شدن است .

توسعه اینترنت ، ارتباطات و حمل و نقل آسان در سراسر دنیا وجه دیگری از جهانی شدن به حساب می آید . هم اکنون حدود یک پنجم جهان با درآمدی کمتر از 1 دلار در روز زندگی می کنند و این موضوع در جهانی با این همه وفور غیرقابل قبول است . سوالات متعددی می توانند مطرح شوند از جمله آینکه آیا یکپارچه سازی اقتصادی به کاهش فقر کمک می کند ؟ و چگونه می توان این امر را به طور موثرتری انجام داد ؟ بایستی توجه داشت که واژه جهانی شدن از سال های بعد از دهه 1980 به گونه ای فراگیر بر ادبیات علمی وارد شد و به عنوان یک پدیده مهم در اقتصاد جهانی مطرح گردید .

از دیده اقتصاددانان جهانی شدن لزوماً به معنای پدید آمدن یک بازار رقابتی در سطح جهان است . تاریخ دانان ، جهانی شدن را آغاز دوران حاکمیت سرمایه داری جهان می دانند .

جامعه شناسان آن را زیر بنا و زمینه ساز تنوع فرهنگی و همگرایی رجحان های اجتماعی یک جامعه به لحاظ الگوهای زندگی و ارزش های اجتماعی می دانند .

دانشمندان علوم سیاسی نیز جهانی شدن را فرسایش تدریجی حاکمیت دولت در یک کشور تلقی می کنند .

در عین حال مطالعات همه جانبه در خصوص جهانی شدن به مفهومی وسیعتر و متنوع تر اشاره دارد که هر وجه آن بخشی از ابعاد این پدیده را تشریح می کند . لذا در بهترین مفهوم آن ، جهانی شدن را باید یک رویکرد چند وجهی دانست که حداقل دارای سه ویژگی اصلی است .

الف جهانی شدن یک پدیده است .

ب جهانی شدن یک فلسفه نظری است .

ج جهانی شدن یک فرآیند است .

سیموز جهــانی شدن را از دست دادن اهمیت مرزهای ملی ، تخصصی شدن فعالیت های فرامرزی ، شکـل گیــری شبـکه هـای تولیدی چند ملیتی ، همکاری نزدیک و گسترده بنگاههای بین المللی ، به هم پیوستگی شبکه اطلاعاتی جهانی ، و نیز همبستگی بالای مراکز مالی جهانی می داند . با این تعاریف نگاه خوش بینانه به پدیده جهانی شدن مدعی است که در طی چند دهه اخیر ، جهانی شدن موجبب رشد تولید ناخالص داخلی در جهان شده و سرمایه گذاری خارجی بویژه در کشورهای جهان سوم از رشد سریعی برخوردار گردیده است .

گردش ارز در جهان به بیش از 1500 میلیارد دلار در روز رسیده است و حذف تدریجی موانع تجاری و جابجایی سرمایه موجباب پیشرفتهای تکنولوژی و کاهش مستمر هزینه های حمل و نقل و ارتباطات را فراهم نموده است ، که این امر خود موجب افزایش سطح رفاه و فرصت های اقتصادی جدید برای همگان گردیده است . نگاه بدبینانه ای هم وجود دارد که جهانی شدن را حاکمیت استبدادی وحشتناکی می بیند که به صورت یک نظام تک حزبی و معتقد به آزادی جریان سرمایه و کالا ، محیط زیست و دیگر جنبه های امن و ارزشمند اجتماعی و فرهنگ بومی کشورها را هدف قرار داده است و یا اینکه جهانی شدن موجب تمرکز منافع در چند کشور خاص ، ناپایدار اقتصادی ، نابرابری در سطح درآمدها و گستردگی فقر در بسیاری از کشورها گردیده است . در این دو دیدگاه گروه اول جهانی شــدن را مفیــد و آن را اجتناب ناپذیر ، برگشت ناپذیر و کلیدی برای توسعه اقتصادی در آینده می دانند ، در حالیکه گروه دوم اعتقاد دارند که جهانی شدن موجب افزایش نابرابری بین ملتها شده اشتغال ، سطح زندگی و فرهنگ بومی آنها را تهدید و مانع پیشرفتهای اجتماعی می گردد .

در یک چنین وضعیتی جهان شدن می تواند یک فرصت یا تهدید به حساب آورده شود .

علیرغم وجود دیدگاههای مختلف ، صاحب نظران در امر توسعه و اقتصاد اعتقاد دارند که یکپارچه سازی جهانی در کاهش فقر و افزایش رشد اقتصادی موثر بوده و از نقش تعیین کننده برخوردار می باشد ( 1 ) .

حذف تهدیدها و استفاده از فرصت ها نیازمند داشتن نگرش علمی و تخصصی به موضوع بوده و در این رابطه پرداختن به فرهنگ توسعه را بایستی در اولویت ویژه در مد نظر داشت . در کتاب فرهنگ و توسعه آمده است که : در حال حاضر وجود اقتصاد فرهنگ پذیرفته شده است ، دیدگاه محدودی که تنها کارکردهای اقتصادی فعالیتهای فرهنگی را در نظر می گیرد .

لذا باید به تصمیم گیرندگان این نکته تفهیم شود که فرهنگ اقتصاد نیز وجود دارد . و عبارت دقیق اینکه فرهنگ تنها یک عامل اقتصادی کم و بیش حاشیه ای نیست ، بلکه برای فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی عاملی تعیین کننده به شماره می رود .

اعتباری که جنبش طرفداران اقتصاد فرهنگ کسب کرده و هنوز هم تا حدودی ، از آن برخــوردار است تاکنــون موفق به رواج این اندیشــه نشده است که بٌعد فرهنگی از اقتصاد  جدایی ناپذیر است و نمی تواند به سطح یک زائده کیفی تنزل یابد و باید برنامه های توسعه را تغذیه کند . بنابراین عدم توجه به بًعد فرهنگی توسعه ، برنامه های اقتصادی را نیز به شکست خواهد کشاند ( 2 ) .

کشورهای در حال توسعه اغلب برای تدوین طرح های توسعه ای خود این اسطوره که توسعه راانتقال تکنولوژیها و صنعتی شدن می داند بدون قید و شرط پذیرفته اند . این روش اشتباهی اسفبار است ، زیرا انتقال تکنولوژی بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و دانش لازم چیزی جز وارد ساختن دستگاه و فن و تکنسین خارجی نخواهد بود که خود به فرآیند مهارت زدایی جمعیت بومی می انجامد . مسئله اساسی ، سازگاری بین انتقال تکنولوژی با  توسعه درون زاست . ملت ها قبل از هر چیز باید روی نیروی خود حساب کنند ، منابع خود را به کار گیرند و الگوی توسعه ای مناسب با شرایط اجتماعی ، اقتصادی و ویژگی های فرهنگی خود برگزیند . با پذیرش پدیده جهانی شدن اقتصاد توجه ویژه به فرهنگ توسعه نیز می تواند در رسیدن به اهداف اقتصادی در سطح  ملی و بین المللی از نقش تعیین کننده برخوردار باشد .

 

3 تحول در صنعت و تمرکز گرایی :

با به ظهور رسیدن پدیده جهانی شدن اقتصاد ، تمرکز گرایی ( Concentration ) نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است . دیگر در جهان پیوسته درحال دگرگونی و تحول امکان پرداختن به کار با روشهای سنتی میسر نبوده و محصولات تولید شده نه تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازارهای داخلی نیز به سرعت توان رقابت و پایداری را از دست می دهند . در حالی به هزاره سوم پا گذاشته ایم که به قول ریچارد بکهارد عصر حاضر ، بیش از هر زمان دیگر ، ناپایدار ، پویا ، هیجان انگیز و نومید کننده است  . می توان در یک آن با هر کس در هر جای دنیا تماس گرفت ، از این معرکه سازمانهایی جان سالم بدرمی برند که از هم اکنون بطور فزاینده ، هویت جهانی پیدا کنند . سازمان ها اکنون موجودیت هایی مستقل نیستند که بتوانند در محیطی مانند  محیــط نسبتــاً پایدار گذشتــه ، بطور خود مختار فعالیت کنند . اینک آنها بخشی از مناسبات و تعامل های موجود در محیطی همواره پویا محسوب می شوند . سازمان های امروز و آینده ، به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم ، تفاوت های بسیار زیاد با سازمانهای گذشته دارند . به همین سبب ما با چالشی عظیم رو در رو هستیم . ما باید سازمان ها را به لحاظ مفهومی ، باز اندیشی کنیم . اداره سازمان های امروزی فقط با درک درستی از مفاهیم مرتبط با آنها میسر است . بعنوان مثال صنعت خودروی جهانی در طول دهه 90 استراتژی جهانی شدن را به شدن دنبال کرده است . عمده خودروسازان جهانی با یک استراتژی جهان گرایی در دهه 90 به طور عمده تحت تاثیر مقتضیات استراتژی جهانی شدن (  Globalization  ) بوده اند . در اواخر دهه 90 فرایند تمرکزگرایی بعنوان استراتژی دهه اول قرن بیست و یکم توسط صنعت خودروسازی فرموله شده است . فرآیند تمرکزگرایی از ادغامهای غول آسا تشکیل شده که اغلب این ادغامها مرزهای قاره  ها را نیز در نوردیده است و با تصاحب شرکت های کوچکتر توسط شرکتهای بزرگتر تحقق یافته  است . با این تغییرات ساختاری ، تعداد سازندگان مستقل خودروی جهانی بشدت در حال کاهش است . این ادغامها نه فقط در سطح خودروسازان ، بلکه با شدت چند برابر در سطح زنجیره تامین کنندگان قطعات و زیر مجموعه ها نیز رخ داده است . بنابراین با استراتژی تمرکزگرایی در صنعت خودروی جهانی و کاهش جدی تعداد بازیگران این صحنه ، تغییرات ساختاری پیچیده ای در جریان است . ادغام پیچیده دایملر ، کرایسلر تصاحب رولز رویس و بنتلی و بوگاتی و لامبورگینی توسط گروه فولکس واگن که خود مالک شرکت آئودی نیز هست فرآیند تمرکزگرایی را شدت بخشیده است . در مجموع آمریکا با داشتن دو شرکت فورد و جی ام ، آلمان با داشتن گروه دایملر کرایسلر و فولکس ، ژاپن با داشتن تویوتا دای هاتسو و فرانسه با داشتن رنو نیسان چهارکشور اصلی صنعت خودروی جهانی خواهند بود و عمده ساختارهای جهانی صنعت خودرو در دهه آبنده به استراتژیهای تمرکزگرایانه این 6 شرکت عمده مربوط خواهد شد . در نهایت در آخر این جدول هیوندای و میتسو بیشی قرار دارد که بین یک تا دو میلیون خودرو تولید می کنند و برخی شرکتهای کوچکتر که زیر یک میلیون خودرو در سال تولید دارند مانند سوزوکی ، سوبارو ، ولوو ، پروتون و پورشه که ادغامها در این لایه نیز به شدت در حال شکل گیری است . در حال حاضر استراتژی تمرکز گرایی در مجموع به 13 شرکت مستقل خودروسازی در سطح جهانی ختم شده است که پیش بینی می شود در نیمی از این تعداد نیز در طی چند سال آینده به دنبال استراتژی تمرکز گرایی ادغامهای جدید رخ دهد . اولین و ساده ترین پیام  این روند ساختاری در صنعت خودروسازی جهانی ، برای صنعت خودروسازی ایران این است که استراتژی تمرکزگرایی باید در صنعت خودروی داخلی ایران نیز برنامه ریزی شود . به نظر منطقی نمی رسد در حالی که فقط 13 شرکت مستقل خودرو ساز جهانی وجود داشته باشد که تعداد آنها نیز در حال نصف شدن است ، در ایرا ن به تنهایی 3 شرکت مستقل عمده خودرو ساز یعنی ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو بطور مستقل به تولید خودرو بپردازند . لذا در روند جهانی شدن ، صنعت خودرو کشور نمی تواند فارغ از استراتژی تمرکزگرایی حرکت کند ( 3 ) . بحث مشارکت نه تنها در ساخت خودرو بلکه در فعالیتهای تامین کنندگان قطعات نیز به شدت در حال دنبال شدن است . موقعیت استراتژیک یک تأمین کننده قطعات خودرو دیگر فقط بر اساس قیمت یا کیفیت آن تعیین نمی شود ، بلکه موقعیت استراتژیک تأمین کننده گان قطعات خودرو در یک فضای سه بٌعدی مشارکت در مونتاژ ، مشارکت در یکپارچگی فعالیت ها و در نهایت مشــارکت در R&D خلاصه می شود . در یک چنین فضایی صنعت ایران نیازمند بازنگری به ساختارهای صنعتی بوده و لازم است برای بقاء ، تعاریف جدیدی از نحوه تولید و تحقیق درفعالیتهای اقتصادی داشته باشد .

 

 4 نقش  ( IT  ) در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت :

در هزاره سوم اطلاعات بعنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است و با نزدیک شدن کشورها و ملل مختلف بیکدیگر ، جهان بصورت دهکده جهانی در آمده  است . با توسعه ارتباطات ماهواره ای ، شبکه های کامپیوتری و کاهش هزینه های حمل و نقل ، فرآیند جهانی شدن ساده تر و تجارت الکترونیکی با کمک بانکداری الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی خواهد شد . روشهای کسب وکار با تحولات شگرف روبرو می باشد بطوری که رشد تجارت الکترونیکی از 354 میلیــارد در ســال 2001 میــلادی بالــغ بر 10 تریلیون دلار در ســال 2005 میــلادی پیش بینی می گردد . به نحوی که رشدی معادل 70 درصد در سال دارد . طبق آخرین آمارهای منتشر شده ، بطور متوسط هر 9 دقیقه یک حوزه اینترنتی به شبکه های جهانی اضافه و هر ماه بالغ بر 235000 سایت به شبکه جهانی اینترنت اضافه می گردد ، بطوری که اینترنت و کسب و کار الکترونیکی بعنوان یک فن آوری غیر عادی تلقی می گردد . رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن ، به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعاً در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند ( 4 ) . پیش نیاز موفقیت در تجارت به تولید اقتصادی وابسته می باشد . و تولید اقتصادی و رقابتی نیز در گرو فعالیتهای بخش تحقیق و توسعه است . شرکت ها برای جهت دار شدن فعــالیتهای تحقیقاتی خود بایستی ارزشیابی شوند . اطلاعات جمع آوری شده در ارزشیابیهای شــرکت ها در صنــایع ، بــرای سنجــش بــا هــم آمیختــه می شوند . این کار می تواند با روش شناسی هایی مانند تحلیل موقعیت انجام گیرد . Swot  واژه ای است که به منظور توضیح نقاط قوت (  Strengh   ) ، نقاط ضعف Weakness ، فرصتها Opportunity و تهدیدات Treats شــرکت بــکار می رود . با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات ، ارزشیابی رقابتی و تحلیل موقعیت ، می توان در گسترش فعالیتهای تحقیقاتی از رقابت هوشمند در اینترنت استفاده کرد . رقابت هوشمند بخشی از طراحی خط مشی است که می تواند از طریق شیوه های معمولی و از طریق بکار بردن اینترنت اجرا گردد . اینترنت میتواند نقش اصلی یک منبع اطلاعات رقابتی را ایفا کند و نقش مهمی در حمایت از رقابت هوشمند بازی کند .

ابزارهای اینترنتی که در بررسی رقابتی در دسترس می باشند به شرح زیر می توانند مورد توجه قرار گیرند 1 مـروری بـر سایتهای وب رقیب در برگیرنده اطلاعاتی درباره محصولات جدید ، پروژه ها ، گرایشات در بودجه بندی ، خط مشی های تبلیغاتی بکار رفته ، نقاط قوت مالی و غیره می باشند 2 بررسی گروههای خبری مرتبط : گروههای خبری اینترنت درباره اینکه مردم چه فکری درباره شرکت و محصولات آن دارند میتواند کمک های موثری بنماید 3 امتحان کردن اسناد مالی قابل  دسترس : این روش می تواند همراه با وارد کردن تعدادی از پایگاههای داده ها باشد ، در حالی که بعضی پایگاهها با پرداخت هزینه و برخی بدون هزینه می باشند 4 پرسیدن از مشتریان : به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف تولیدات می توان از ملاقات کننده های سایت وب پرسش و نظر خواهی نمود . 5 خدمات اطلاعاتی : بکار بردن خدمات اطلاعاتی مانند My yhoo   و Web برای پیدا کردن موارد منتشر شده در اینترنت از جمله ارتباط گروههای خبری درباره رقیبان و محصولات آنها مفید میتواند باشد . 6 شرکت های تحقیقاتی مشترک : شرکتهایی مانند Standard | Dun & Brad Street اطلاعاتی را بصورت الکترونیکی در مورد رقیبان با دریافت هزینه ای میتوانند دراختیار قرار دهند . 7 اتاقهای گفتگو : در اتاق گفتگو نظراتی که درخواست می شود میتواند در ارتباط با شرکت و یا رقیبان ویا دیگر ارتباطات مربوطه باشد .

 اطلاعات جمع آوری شده منبع مهمی برای تغذیه قسمت R&D  به شمار رفته و نقش تعیین کننده ای را در رقابتی شدن محصول ایفا می کنند . در جهان امروز رسیدن به سطوح بالاتری از دانش از اهداف مهم شرکت ها به شمار می رود . رسیدن به اطلاعات ، پردازش و کاربردی کردن به موقع آن ، بقاء شرکتهای تولیدی را تضمین مینماید . همچنانکه ملاحظه می گردد ، در شرایط کنونی تولید از یک بازی در محدوده های ملی فراتر رفته و به بازی در محدوده های جهانی تبدیل شده است . بازار امروز جهان است و دیگر هیچ محدوده ملی ندارد . با جهانی شدن اقتصاد و شکل گیری تدریجی یــک سیستم اقتصــادی یکپارچه جهانی ، بایستی تولید نیز با استقرار سیستم تولید در مقیاس جهانی World Class Manufaturing یا (  WCM  )  صورت گیرد . سومی شینا در مقاله خود  (  WCM  ) را با عبارت زیر تعریف می کند .

WCM  ) موجی است که  با تشکیل تیمهای چند وظیفه ای شروع شده و شامل مفاهیم طراحی برای تولید  (  DFM  ) ، بهبود مداوم فرآیند ( CPI ) ، مدیریت جامع کیفیت ( TQM ) و تعمیم وظیفه ای کیفیت ( QFD ) است . با ترکیب این اصلاحات  (  WCM  ) در تلاش است تا محصــولات جدید را به طور موفق و با سرعت هر چه بیشتر در چرخه های طراحی ، توسعه ، تولید ، تحویل به مشتری ، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت فراهم سازد . ( 5 )

مشکلات جهان در حال توسعه مقاومت در مقابل تغییر و تداوم تولید با روشهای سنتی می باشد . این مشکل از نبودن نگرش سیستمی واز عدم کاربرد مدیریت استراتژیک میتواند ناشی شده باشد . در عصر تکنولوژی اطلاعات یا ( IT ) بایستی همزمان با تولید به تحقیق نیز در مقیاس جهانی پرداخته شود. در نمودار شماره 1 چگونگی رسیدن به یک چنین هدفی نشان داده شده است .

 با دقت در نمودار شماره 1 به آسانی می توان دریافت که ( IT ) در جهانی شدن تحقیق و تولید از نقش مهم و تعیین کننده برخوردار بوده و با در دسترس قراردادن آخرین اطلاعات علمی و تکنولوژیکی ، امکان تولید در مقیاس جهانی را فراهم می آورد . رسیدن به اهداف توسعه با مدیریت استراتژیک و حاکمیت نگرش سیستمی در سازمان میتواند عملاً تحقق یابد . تحقق اهداف توسعه در یک چنین شرایطی میتواند رسیدن به توسعه پایدار را نیز در نهایت به دنبال داشته باشد . مراکز تحقیق و توسعه نیازمند افراد خلاق و نوآور است  . در ممالک در حال توسعه اختصاص بودجه های کلان به بخش تحقیق وتوسعه انتظارات نامعقول از این بخش را نیز به همراه دارد زیرا که با اختصاص بودجه چنانچه تخصص و توانمندیهای افراد و بویژه مدیریت اصولی آن در مد نظر نباشد مسلماً سرمایه گذاری در این بخش نیز نتایج مطلوبی را نمی تواند در پیامد داشته باشد . پیاده کردن طرح ارائه شده در نمودار شماره 1 در جهان در حال توسعه نیازمند تغییر و تحول در مدیریت و ساختارهای صنعتی است . تغییر در رفتار مدیریت ها موجب تغییر در ساختار و عملکرد مراکز تحقیق و توسعه و نگرش نوین بر نحوه فعالیت این مراکز می شود ، زیرا که تحول مدیریت لازمه مدیریت تحول است . یعنی سازمانی که در شرایط تحول قرار دارد نیازمند مدیریت تحول یافته است و لازمه تحول مدیریت ، رشد فردی و سازمانی مدیران آن است ( 6 ) . در نهایت شناخت واقعیت های جهان امروز و بهره گیری موثر از تکنولوژی اطلاعات می تواند بستر مناسب را برای خروج از رکود و پویایی سازمانهای تولیدی و تحقیقاتی به ارمغان آورد به شرط اینکــه در اکثــر ممالک در حال توسعه و از جمله ایران مانع مقاومت در مقابل تغییر با کار فرهنگی به انعطاف پذیری و هم آهنگی با تغییر وتحول تبدیل شده و باور رسیدن به ممالک توسعه یافته ، نه در حرف بلکه در عمل نیز وجود داشته باشد . مطالعه مقالات دیگر از نگارنده دراین زمینه 7-16 توصیه می گردد .

 

5 نتیجه‌گیری و پیشنهادات :

1  صاحب نظران در امر توسعه و اقتصاد اعتقاد دارند که یکپارچه سازی جهانی در کاهش فقر و افزایش رشد اقتصادی موثر بوده و از نقش تعیین کننده برخوردار می باشد .

2 انتقال تکنولوژی بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و دانش لازم چیزی جز وارد ساختن دستگاه و فن و تکنسین خارجی نخواهد بود که خود به فرآیند مهارت زدایی جمعیت بومی می انجامد .

3 ملت ها قبل از هر چیز باید روی نیروی خود حساب کنند ، منابع خود را به کار گیرند و الگوی توسعه ای مناسب با شرایط اجتماعی ، اقتصادی و ویژگی های فرهنگی خود برگزیند .

4 در شرایط کنونی تولید از یک بازی در محدوده های ملی فراتر رفته و به بازی در محدوده های جهانی تبدیل شده است . بازار امروز جهان است و دیگر هیچ محدوده ملی ندارد .

5 در نمودار شماره 1 نقش ( IT ) با کاربرد مدیریت استراتژیک و حاکمیت  نگرش سیستمی در جهانی سازی تحقیق و تولید نشان داده شده که با گسترده شدن دامنه فعالیتهای تحقیقی و رسیدن به توانمندیهای لازم در جهت تولید در مقیاس جهانی ، امکان رسیدن به اهداف توسعه نیز میسر می گردد که در نهایت میتواند توسعه پایدار را نیز در پیامد داشته باشد .

6 تحول مدیریت لازمه مدیریت تحول است . یعنی سازمانی که در شرایط تحول قرار دارد نیازمند مدیریت تحول یافته است و لازمه تحول مدیریت ، رشد فردی و سازمانی مدیران آن است .

 

6 منـــابع :

1 پل کالر و دیوید دالر ، جهانی شدن ، رشد و فقر ، ترجمه غلامحسین فیروزفر ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، تهران 1383 .

2 گزاویه دوپویی ، فرهنگ و توسعه ، مترجمان فاطمه فراهانی ، عبدالحمید زرین قلم ، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکودرایران ، تهران 1374 .

3 امیر البدوی ، روند تغییرات ساختاری در صنعت خودروی جهانی ، مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی ساختار مناسب و توسعه ، نشریه پیام ایران خودرو ، تهران 1379 .

4 علــی صنــایعی ، تجــارت الکترونیک در هزاره سوم ، ناشر انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ، اصفهان ، 1381 .

5 عادل آذر ، اصول عملیاتی در استقرار سیستم « تولید در مقیاس جهانی » ( WCM ) ، مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی ساختار مناسب و توسعه ، نشریه پیام   ایران خودرو ، تهران 1379 .

6 تسلیمی ، محمد سعید ، مدیریت تحول سازمانی ، ناشر سمت ، تهران 1378 .

7 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( سیکل S.T.R و نقش آن در ارتقاء علمی و روزآمد کردن اطلاعات متخصّصین درصنعت )) مقاله ارائه شده دردوّمین  کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی مهر ماه 1373 .

8 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( بررسی فعالیتهای کارکردی متقابل دولت دانشگاه و صنعت در سیکل فکر ، طرح اجراء ((  I . D . E . A )) مقاله ارائه شده در سمینار همکاریهای دولت ، دانشگاه ، صنعت ، تهران دانشگاه امیرکبیر 22 24 آذرماه 1374 .

9 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( نظریه زمان فاکتور گمشده در مکان و حرکت )) ، مقاله ارائه شده در سمینار علم لجستیک و کاربرد آن در سازمان ، تهران ـ دانشگاه امام حسین 12 و 13 دیماه 1374 .

10 ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( نظریه مدیریت مثلثی برای جابجائی T.M.T )) ، مقاله ارائه شده در سمینار مدیریت و رهبری در سازمان تهران 1375 .

11 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( نظریه بایدها و نبایدها در تحقیق و توسعه )) ، مقاله ارائه شده در سمینار تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی وزارت صنایع ، مشهد 6 و 7 آذر 1375 .

12 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( نظریه توان در محدودیت ناتوانی )) ، مقاله ارائه شده در نخستین کنگره تخصّصی استاندارد و بهبود کیفّیت در صنعت خودرو ، کرج مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، 11 و 12 و 13 آذرماه 1375 .

13 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( تئوری ارتباطات با مثلث مدیریت )) مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره سراسری همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ،‌ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران در مورخه 31/2/77 .

14 - ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( نظریه محدودیتها در دست آوردهای آموزش عالی )) ، مقاله ارائه شده در سمینار (( نقش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در رشد و توسعه کشور )) تبریز دانشگاه آزاد اسلامی 17/12/76/ و 18/12/76 .

15 ساحتی‌مهر ، عظیم ، (( معرفی سیکل S.E.R و کاربرد آن در دانشگاه جامع تکنولوژی )) ، مقــاله ارائه شده در سمینار بین‌المللی ـ آموشهای علمی ، کاربردی فنی و حرفه‌ای دانشگاه تهران 2 4  خرداد 1373 .


16 – Sahatimehr – Azim – ( IT ) management in the organizations of the Developing countries . IRMA conference | Vancouver | Canada 19-23 may 2007 .


سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir