02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سیستم انبارداری آنلاین بهبود

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سیستم انبارداری آنلاین بهبود به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی ناحیه مدیریتی / ناحیه کاربری به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ایمانی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ارجمندی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس اکرامی
رویدادها
فارس تنها 5 درصد از تولید ناخالص ملی را دارد
انعقاد 15 قرارداد صنعتی در نمایشگاه دستاوردهای حوزه نانو
طرح جهش دانش بنیان چگونه از تولید مانع زدایی می کند
سهم 1.5 درصدی صنایع پلیمری و پلاستیکی از تولید ناخالص داخلی
نقش اتصالات پلی اتیلن در صنایع و پیشرفت کشور
سوالی دارید ارسال بفرمایید
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir