02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سیستم انبارداری آنلاین بهبود

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سیستم انبارداری آنلاین بهبود به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی ناحیه مدیریتی / ناحیه کاربری به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ایمانی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ارجمندی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس اکرامی
مقاله ها
گامهای لرزان یا ثروت جوشان؟ گامهای طلایی برای ورود به حوزه فناورینانو
آیا همه میتوانند کارآفرین باشند
اینترنت و نگاه کارآفرینانه به آن
شش گام موثر در مدیریت بحران
خلق کالاهای تبلیغاتی
10 استراتژی برای داشتن یک شروع خوب
اشتباهات رایج در تبلیغات
همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات
اخلاق حرفه ای و مشاوره مدیریت دو اصل جداییناپذیر
ضرورت آموزش فناورینانو به دانشآموزان
IT و چالش‌های پیش‌روی مدیران
به سوی جامعه اطلاعاتی
سوالی دارید ارسال بفرمایید
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir