02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سیستم انبارداری آنلاین بهبود

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سیستم انبارداری آنلاین بهبود به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی ناحیه مدیریتی / ناحیه کاربری به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ایمانی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس ارجمندی

نظرات کاربران سـیسـتم انبارداری آنلاین بهـبود

مهندس اکرامی
رویدادها
نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری
ارتباط بین کـارت امتیـازی متـوازن ( Balanced Scorecard ) و بهبود تطبیقی ( Benchmarking ) در تعیین استراتژی در سطوح شرکت
آیا اینترنت میتواند جوامع بازجهانی را ارتقاء بخشد؟
طراحی و اجرای سیستم کنترل آماری فرایند در صنعت رنگ خوردو
اهمیت و نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در راستای کاهش فقر
جامعه اطلاعاتی و رویکردهای جدید در آموزش
اندازه گیری رضایت مندی مشتریان در سازمانهای خدماتی ارتباطی با استفاده ازمدلهای سنجش کیفیت خدمات :ابزار SERVPERF
ساختارهای کتابخانه ای برای آموزشهای الکترونیکی
مدیریت کیفیت در شبکه سازمان های مجازی
مردم سالاری و اینترنت: آیا اینترنت مروج مردم سالاری است؟
راهبردهای توسعه یادگیری الکترونیکی
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس)
سوالی دارید ارسال بفرمایید
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir